drawer
  • Κατάλογος βιβλίων
  • Ενότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ : Τουρισμός & Αναψυχή
16 αποτελέσματα

Διοικώντας τις τουριστικές επιχειρήσεις

Ένας επιστημονικός οδηγός για το πώς και το γιατί του τουριστικού επιχειρείν
Σκοπός του βιβλίου είναι αφενός να χαρτογραφήσει το πολύπλευρο επιστημονικό τοπίο του τομέα της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων-οργανισμών και αφετέρου να δώσει πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένας πολύτιμος βοηθός για ...
Έντυπο:

Σκοπός του βιβλίου είναι αφενός να χαρτογραφήσει το πολύπλευρο επιστημονικό τοπίο του τομέα της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων-οργανισμών και αφετέρου να δώσει πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένας πολύτιμος βοηθός για φοιτητές, νέους επιστήμονες και όλους όσοι κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα αλλά και για έμπειρους επαγγελματίες, στελέχη και εργαζομένους που θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Κύριοι στόχοι του βιβλίου είναι η ανάδειξη της αναγκαίας διεπιστημονικής διάστασης στη διερεύνηση των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ελληνική τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η σύνδεσή τους με μια ιδιαίτερα ...
Έντυπο:

Κύριοι στόχοι του βιβλίου είναι η ανάδειξη της αναγκαίας διεπιστημονικής διάστασης στη διερεύνηση των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ελληνική τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η σύνδεσή τους με μια ιδιαίτερα δυναμική και πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία των τελευταίων 70 χρόνων. Συγχρόνως επιχειρείται, μέσω ερευνητικών προτάσεων και προτάσεων πολιτικής, η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την απασχόληση, την ανάπτυξη, τους προορισμούς, τα κίνητρα και την πολιτική και δύνανται να αποτελέσουν πεδίο άλλων ερευνητικών διερευνήσεων στο μέλλον.

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού - 2η έκδοση
Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που ...
Έντυπο: 40.00 36.00

Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που αναζητεί στα ταξίδια του μεγαλύτερη επαφή με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία, δηλαδή την αυθεντική εμπειρία στον εκάστοτε τόπο επίσκεψης.

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου στοχεύει στην καταγραφή και συστηματική ανάλυση των κυριότερων ζητημάτων τα οποία απασχολούν την κοινωνιολογία του τουρισμού και τα οποία συνδέονται άμεσα με πολλά από τα ...
Έντυπο: 25.00 22.50

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου στοχεύει στην καταγραφή και συστηματική ανάλυση των κυριότερων ζητημάτων τα οποία απασχολούν την κοινωνιολογία του τουρισμού και τα οποία συνδέονται άμεσα με πολλά από τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης σε χώρες όπως η Ελλάδα και ιδιαίτερα με τις ποικίλες κοινωνικές αλλαγές που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην παρουσία του τουρισμού.

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, ...
Έντυπο: 20.00 18.00

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνική δομή και τον πολιτισμό.

Η τουριστική οικονομική είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών που ασχολείται με πλήθος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων, τα οποία αποτελούν τη συνισταμένη όλων των προσπαθειών για την κατανόηση του πως ...
Έντυπο: 55.00 49.50

Η τουριστική οικονομική είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών που ασχολείται με πλήθος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων, τα οποία αποτελούν τη συνισταμένη όλων των προσπαθειών για την κατανόηση του πως τα άτομα, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία διαχειρίζονται τους σπάνιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της τουριστικής δραστηριότητας.

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια γενική εικόνα της χρήσης των θεωρητικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών στην ανάλυση του φαινομένου «τουρισμός», προσεγγίζοντάς το από οικονομική, αναπτυξιακή, ψυχολογική, κοινωνιολογική και ...
Έντυπο: 24.00 21.60

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια γενική εικόνα της χρήσης των θεωρητικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών στην ανάλυση του φαινομένου «τουρισμός», προσεγγίζοντάς το από οικονομική, αναπτυξιακή, ψυχολογική, κοινωνιολογική και περιβαλλοντική σκοπιά, ώστε να συμβάλει στην ολοκληρωμένη κατανόησή του.  Στους αναγνώστες προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές γνώσεις για να ενεργήσουν ως πολυεπιστημονικοί και διεπιστημονικοί μελετητές εντός του πεδίου των τουριστικών σπουδών, ελπίζοντας ότι θα δράσουν ως καταλύτες για επιστημονική συζήτηση και για την περαιτέρω έρευνα και μελέτη του τουριστικού φαινομένου.

Ελληνική τουριστική ανάπτυξη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια διεπιστημονική (ιστορική, κοινωνιολογική κλπ.) διάσταση στην προσέγγιση της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης (από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας) και να αναδείξει ...
Έντυπο: 25.87 23.28

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια διεπιστημονική (ιστορική, κοινωνιολογική κλπ.) διάσταση στην προσέγγιση της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης (από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας) και να αναδείξει τον σημαντικό πλούτο της βιβλιογραφίας –συχνά ελάχιστα γνωστής– των τελευταίων 50 ετών. Εξετάζονται επίσης σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την ανάπτυξη, τα κίνητρα και την τουριστική πολιτική, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να αποτελέσουν πεδίο άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων στο μέλλον.

Τήρηση λογαριασμών πελατών

MAIN-COURANTE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Η Τήρηση Λογαριασμών Πελατών είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη εργασία, που σκοπό έχει να καταχωρεί και ελέγχει τις οικονομικές κινήσεις των πελατών, των πρακτορείων και άλλων μη πελατών, οι ...
Έντυπο: 24.88 22.39

Η Τήρηση Λογαριασμών Πελατών είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη εργασία, που σκοπό έχει να καταχωρεί και ελέγχει τις οικονομικές κινήσεις των πελατών, των πρακτορείων και άλλων μη πελατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Στην αρχή μπορεί να φανεί δύσκολη, αλλά στην πραγματικότητα βασίζεται στην απλή λογική και απαιτεί κυρίως βασικές μαθηματικές ικανότητες, υπευθυνότητα, ακρίβεια και μεγάλη προσοχή.

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όλοι μιλούν για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού αλλά αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που εφαρμόζει τη δύναμη του μάρκετινγκ για να την πετύχει. Οι συγγραφείς δείχνουν με παραδείγματα και ...
Έντυπο: 31.85 28.67

Όλοι μιλούν για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού αλλά αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που εφαρμόζει τη δύναμη του μάρκετινγκ για να την πετύχει. Οι συγγραφείς δείχνουν με παραδείγματα και αναλύσεις πώς μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά μια περιοχή, διατηρώντας και ανανεώνοντας το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για την υποστήριξή της.

Υποδοχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ο όρος "υποδοχή" χρησιμοποιείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να περιγράψει τα τμήματα που ασχολούνται με τις κρατήσεις και την κατανομή των δωματίων, την υποδοχή των πελατών, την έκδοση των λογαριασμών. ...
Έντυπο: 25.87 23.28

Ο όρος «υποδοχή» χρησιμοποιείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να περιγράψει τα τμήματα που ασχολούνται με τις κρατήσεις και την κατανομή των δωματίων, την υποδοχή των πελατών, την έκδοση των λογαριασμών. Οι εργαζόμενοι στην υποδοχή έρχονται σ’ επαφή με κόσμο, είτε τηλεφωνικά είτε διά ζώσης. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες: διπλωματικότητα, διακριτικότητα, έκφραση φιλοξενίας. Ο συνδυασμός τους βοηθάει στην καλύτερη προώθηση του τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση των πωλήσεων.

Τουρισμός

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Αν και ο τουρισμός είναι οικονομική δραστηριότητα με σημαντική κερδοφορία για πολλές χώρες, εντούτοις δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας που να συμβουλεύει και να κατευθύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα ...
Έντυπο: 24.88 22.39

Αν και ο τουρισμός είναι οικονομική δραστηριότητα με σημαντική κερδοφορία για πολλές χώρες, εντούτοις δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας που να συμβουλεύει και να κατευθύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα μάνατζμεντ. Βιβλία, όπως αυτό του Roger Doswell, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε χώρες με τουριστική ανάπτυξη. Το βιβλίο είναι ιδανικό τόσο για σπουδαστές όσο και για επαγγελματίες του τομέα.

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο οδηγό για την τουριστική βιομηχανία. Παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας, όπως: η ιστορία του τουρισμού, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ...
Έντυπο: 24.88 22.39

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο οδηγό για την τουριστική βιομηχανία. Παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας, όπως: η ιστορία του τουρισμού, οι παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική βιομηχανία, ο τουρισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες, η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, οι μελλοντικές τάσεις.

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νοέμβριος 2020 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση: Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού 2η έκδοση Χάρης Κοκκώσης, Πάρις Τσάρτας & Ελευθερία ...
Έντυπο:

Νοέμβριος 2020 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση:

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού
2η έκδοση

Χάρης Κοκκώσης, Πάρις Τσάρτας & Ελευθερία Γκρίμπα

Οκτώβριος 2019 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον 2η έκδοση Χάρης Κοκκώσης  & Πάρις ...
Έντυπο:

Οκτώβριος 2019 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον
2η έκδοση
Χάρης Κοκκώσης  & Πάρις Τσάρτας

Νοέμβριος 2018 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση: Τουριστική οικονομική 2η έκδοση Δημήτρης ...
Έντυπο:

Νοέμβριος 2018 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Τουριστική οικονομική
2η έκδοση
Δημήτρης Λαγός