Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό

2η έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 488
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2020
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
25.00 22.50

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου στοχεύει στην καταγραφή και συστηματική ανάλυση των κυριότερων ζητημάτων τα οποία απασχολούν την κοινωνιολογία του τουρισμού και τα οποία συνδέονται άμεσα με πολλά από τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης σε χώρες όπως η Ελλάδα και ιδιαίτερα με τις ποικίλες κοινωνικές αλλαγές που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην παρουσία του τουρισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα στα οποία ο τουρισμός διαδραματίζει έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον σύγχρονο κόσμο όπως: ιστορική εξέλιξη του τουρισμού, σχέσεις τουριστών και ντόπιων, σχέση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, τοπικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού κ.ά.

Ο διεπιστημονικός, ερευνητικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας του βιβλίου συμβάλλει στην πολυεπίπεδη διερεύνηση του τουρισμού ως καθοριστικού κοινωνικού φαινομένου του σύγχρονου κόσμου, ενώ η εκτεταμένη και αναλυτική βιβλιογραφία του αποτελεί για τους αναγνώστες ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσής του.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες με τα βασικά σημεία κάθε κεφαλαίου

 


Διαδικτυακή εκδήλωση «Μια σύγχρονη σειρά βιβλίων για τον Τουρισμό» | Πέμπτη 4/11/21, 6μμ
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ