Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Επιμέλεια
  • Πάρις Τσάρτας
 • Μετάφραση
  • Ελεάννα Αντώνογλου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 480
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2004
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
31.85 28.67

Όλοι μιλούν για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού αλλά αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που εφαρμόζει τη δύναμη του μάρκετινγκ για να την πετύχει. Οι συγγραφείς δείχνουν με παραδείγματα και αναλύσεις πώς μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά μια περιοχή, διατηρώντας και ανανεώνοντας το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για την υποστήριξή της.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ