Τουρισμός

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 • Επιμέλεια
  • Πάρις Τσάρτας
 • Μετάφραση
  • Ελεάννα Αντώνογλου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 336
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2002
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
24.88 22.39

Αν και ο τουρισμός είναι οικονομική δραστηριότητα με σημαντική κερδοφορία για πολλές χώρες, εντούτοις δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας που να συμβουλεύει και να κατευθύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα μάνατζμεντ. Βιβλία, όπως αυτό του Roger Doswell, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε χώρες με τουριστική ανάπτυξη. Το βιβλίο είναι ιδανικό τόσο για σπουδαστές όσο και για επαγγελματίες του τομέα.

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας:

o Περιγράφει τα χαρακτηριστικά του κλάδου

o Εξηγεί ποιος τύπος μάνατζμεντ είναι αποτελεσματικός σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις

o Μελετά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

o Διευκρινίζει το αντικείμενο του σχεδιασμού μιας τουριστικής επιχείρησης

o Περιγράφει τα αποτελέσματα του μάνατζμεντ

o Εξετάζει τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προς με το μάνατζμεντ

o Προσεγγίζει τις πρακτικές πλευρές του τουριστικού μάνατζμεντ

Εκτενείς αναφορές γίνονται επίσης σε ζωτικής σημασίας παράγοντες για την πορεία των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως: Οικονομική διαχείριση, κυβερνητική και πολιτική δράση, περιβάλλον, πολιτισμικές επιρροές, οργάνωση στρατηγικών μάρκετινγκ, δημόσιος τομέας.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

   Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού - 2η έκδοση
   Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που ...
   Έντυπο: 40.00 36.00
  • Υποδοχή

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
   Ο όρος "υποδοχή" χρησιμοποιείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να περιγράψει τα τμήματα που ασχολούνται με τις κρατήσεις και την κατανομή των δωματίων, την υποδοχή των πελατών, την έκδοση των λογαριασμών. ...
   Έντυπο: 25.87 23.28
  • Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο οδηγό για την τουριστική βιομηχανία. Παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας, όπως: η ιστορία του τουρισμού, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ...
   Έντυπο: 24.88 22.39