Ελληνική τουριστική ανάπτυξη και πολιτική

2η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 480
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
30.00 27.00

Κύριοι στόχοι της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου είναι η ανάδειξη της αναγκαίας διεπιστημονικής διάστασης στη διερεύνηση των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ελληνική τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η σύνδεσή τους με την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία των τελευταίων 70 χρόνων. Συγχρόνως επιχειρείται, μέσω ερευνητικών προτάσεων και προτάσεων πολιτικής, η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την απασχόληση, την ανάπτυξη, τους προορισμούς, τα κίνητρα και την πολιτική και δύνανται να αποτελέσουν πεδίο άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται:

 • Η διαμόρφωση των προτύπων ανάπτυξης και των τουριστικών υποδομών στην Ελλάδα.
 • Τα κίνητρα των ταξιδιών των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας.
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα του τουριστικού προϊόντος «Ελλάδα».
 • Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση.
 • Οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
 • Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η αμφισβήτηση του κυρίαρχου προτύπου τουρισμού ως αιτίες για την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Οι χωρικές και επενδυτικές πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν για την πολυσχιδή ανάπτυξη και επέκταση του ελληνικού τουρισμού.
 • Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών τουριστικών προορισμών και οι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν στην εξέλιξή τους.
 • Ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων και η σημασία της τοπικής διακυβέρνησης στον τουρισμό.
 • Η πορεία του ελληνικού τουρισμού στον 21ο αιώνα και στη μετά-COVID 19 εποχή: ανταγωνιστικότητα, πολιτική, βιωσιμότητα.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου,  καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ