Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον τουρισμό

Εφαρμογές, συστήματα και e-επιχειρείν
  • Διαστάσεις
    • 21x29cm
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2023
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Στο κατώφλι της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον χάρτη στον τουρισμό. Αποτελούν όχημα ψηφιακού μετασχηματισμού παρέχοντας ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, ενισχύουν τη βιωσιμότητα των προορισμών, επιδρούν στη δομή και τη διάρθρωση της παγκοσμιοποιημένης τουριστικής αγοράς και λειτουργούν ως φορέας διαμόρφωσης μιας νέας εμπειρίας για τον τουρίστα.

Το σύγγραμμα απευθύνεται στον φοιτητή, στον επιχειρηματία και σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά μιας νέας εποχής που ανατέλλει στον τουρισμό. Επιδιώκει να δώσει μια σφαιρική εικόνα εξελίξεων και τάσεων που διαμορφώνονται λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, εξοικειώνοντας τον αναγνώστη με τις απεριόριστες δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε καινοτομία. Τα κεφάλαια του βιβλίου, εμπλουτισμένα με ποικιλία υλικού, καλύπτουν όλες τις πλευρές του αντικειμένου, από την ιστορική αναδρομή και την τρέχουσα κατάσταση ως τις αναμενόμενες μελλοντικές εφαρμογές. Η κατανόηση του αντικειμένου οδηγεί στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης, χρήσιμης για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες, Τράπεζα Ερωτήσεων

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ