Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον

2η έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17x24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 296
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2019
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
20.00 18.00

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνική δομή και τον πολιτισμό.

Στη νέα αυτή έκδοση, η ύλη, καθώς και η δομή, τα περιεχόμενα και η βιβλιογραφία αναθεωρήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν πλήρως με βάση εξελίξεις και δεδομένα της τελευταίας δεκαπενταετίας, ενώ προστέθηκαν νέα παραδείγματα και νέες μελέτες περίπτωσης.

Επίσης, προστέθηκαν δύο νέα κεφάλαια σε ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά πλέον για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με τίτλο «Τουριστικοί Προορισμοί και Τοπική Διακυβέρνηση: Παράγοντες Συγκρότησης, Ζητήματα Βιωσιμότητας» και «Τουρισμός και Κλιματική αλλαγή. Σύγχρονες Περιβαλλοντικές Προκλήσεις».

Δόθηκε συνολικά έμφαση στην αναθεωρημένη δομή και σύνθεση, καθώς και στα επιστημονικά δεδομένα του βιβλίου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φοιτητών/τριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και όσων έχουν ευρύτερα ενδιαφέρον για τη θεματική του βιβλίου.

Τέλος, οι συγγραφείς σταθερά υποστηρίζουν ότι μια σύγχρονη ερευνητική μονογραφία, η οποία μπορεί να έχει και τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου, πρέπει να επιτρέπει στον αναγνώστη μέσα από τις αναλύσεις, την επιχειρηματολογία, τα παραδείγματα αλλά και την βιβλιογραφία της, ένα δεύτερο προσωπικό ταξίδι έρευνας και προβληματισμού.

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου, καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

 


«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον», Βίκυ Καραντζαβέλου, www.traveldailynews.gr, 6/11/19

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
    • Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

      Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού - 2η έκδοση
      Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που ...
      Έντυπο: 40.00 36.00
    • Η τουριστική οικονομική είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών που ασχολείται με πλήθος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων, τα οποία αποτελούν τη συνισταμένη όλων των προσπαθειών για την κατανόηση του πως ...
      Έντυπο: 55.00 49.50
    • Ελληνική τουριστική ανάπτυξη

      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
      Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια διεπιστημονική (ιστορική, κοινωνιολογική κλπ.) διάσταση στην προσέγγιση της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης (από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας) και να αναδείξει ...
      Έντυπο: 25.87 23.28