Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον

2η έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17x24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 296
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2019
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
20.00 18.00

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνική δομή και τον πολιτισμό.

Στη νέα αυτή έκδοση, η ύλη, καθώς και η δομή, τα περιεχόμενα και η βιβλιογραφία αναθεωρήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν πλήρως με βάση εξελίξεις και δεδομένα της τελευταίας δεκαπενταετίας, ενώ προστέθηκαν νέα παραδείγματα και νέες μελέτες περίπτωσης.

Επίσης, προστέθηκαν δύο νέα κεφάλαια σε ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά πλέον για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με τίτλο «Τουριστικοί Προορισμοί και Τοπική Διακυβέρνηση: Παράγοντες Συγκρότησης, Ζητήματα Βιωσιμότητας» και «Τουρισμός και Κλιματική αλλαγή. Σύγχρονες Περιβαλλοντικές Προκλήσεις».

Δόθηκε συνολικά έμφαση στην αναθεωρημένη δομή και σύνθεση, καθώς και στα επιστημονικά δεδομένα του βιβλίου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φοιτητών/τριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και όσων έχουν ευρύτερα ενδιαφέρον για τη θεματική του βιβλίου.

Τέλος, οι συγγραφείς σταθερά υποστηρίζουν ότι μια σύγχρονη ερευνητική μονογραφία, η οποία μπορεί να έχει και τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου, πρέπει να επιτρέπει στον αναγνώστη μέσα από τις αναλύσεις, την επιχειρηματολογία, τα παραδείγματα αλλά και την βιβλιογραφία της, ένα δεύτερο προσωπικό ταξίδι έρευνας και προβληματισμού.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες

 


«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον», Βίκυ Καραντζαβέλου, www.traveldailynews.gr, 6/11/19

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ