Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 536
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2011
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Νοέμβριος 2020 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση:

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού
2η έκδοση

Χάρης Κοκκώσης, Πάρις Τσάρτας & Ελευθερία Γκρίμπα

Οι ειδικές μορφές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πρωταρχικού κινήτρου, που προσδιορίζει μια ομάδα προϊόντων αλλά και συνδυασμό αυτών. Τουρισμός στη φύση και την ύπαιθρο, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός, επαγγελματικός, θαλάσσιος, υγείας, παραθεριστικός είναι οι βασικές μορφές που αναπτύσσονται ταχύτατα. Ο τόμος παρουσιάζει τις εξελίξεις και τάσεις στον σύγχρονο τουρισμό, τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα χαρακτηριστικά τους, προσφέροντας ένα συστηματικό πλαίσιο αναφοράς για κάθε ειδική μορφή: τον ορισμό, την εξέλιξη, τους παράγοντες ανάπτυξης, τις τάσεις και προοπτικές, ανάλυση SWOT, παραδείγματα καλής πρακτικής και τη σχέση με τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού.

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα βασικό και χρηστικό εγχειρίδιο αναφοράς για τον ερευνητή, το δάσκαλο, το φοιτητή, τον επιχειρηματία αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τουριστικό κλάδο.

Ένα σύγγραμμα πολύτιμο για μια χώρα όπου ο τουρισμός είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ