drawer
  • Κατάλογος βιβλίων
  • Ενότητες

Πάρις Τσάρτας

Ο Πάρις Α. Τσάρτας είναι Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Διευθυντής του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Cultural Heritage and Sustainable Tourism (TOURHER) (2017-2020), το οποίο συνδιοργανώνεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Έχει διδάξει θέματα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1999-2016) και ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Σορβόννης (2015 έως σήμερα), στο Ευρωπαϊκό Κύπρου (2014-2015), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014-2015), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (2013-2014), καθώς και στο ΤΕΙ Αθήνας (2015-2017). Έχει δώσει διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα για τον τουρισμό σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπλέον, διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010-2014), μέλος (2010-2014) και Πρόεδρος (2014) της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ, 2014-2015), Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000-2010) και Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2009), καθώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Τουρισμό του ΕΑΠ (2013-2016 και 2020-2022). Έχει πλούσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο σε θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τουριστικής πολιτικής και κοινωνιολογίας του τουρισμού. Έχει συμμετάσχει ως Ιδρυματικός Υπεύθυνος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, ως Συντονιστής και ως Ερευνητής σε περισσότερα από εξήντα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και μελέτες σε θέματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη, την οργάνωση τουριστικών φορέων, τη διαχείριση και την προβολή τουριστικών προορισμών, την τοπική τουριστική ανάπτυξη, το τουριστικό μάρκετινγκ, την απασχόληση στον τουρισμό και την περιβαλλοντική διαχείριση στον τουρισμό. Έχει συγγράψει, αυτόνομα ή σε συνεργασία, πολλά επιστημονικά βιβλία. Έχει επίσης συγγράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια και περισσότερα από εκατό επιστημονικά άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά σε θέματα τουρισμού. Πρόσθετα έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Είναι εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Tourismos: an International Multidisciplinary Journal of Tourism και ενεργό μέλος επιστημονικών σωματείων και συλλόγων, μέλος της European University Association (EUA), κριτής και σύμβουλος σύνταξης σε επιστημονικά περιοδικά του τουρισμού (ATR, JOST, Anatolia, Tourism Today κ.ά.), καθώς και επιστημονικός συνεργάτης πολλών θεσμικών φορέων του τουρισμού στην Ελλάδα (ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΗΑΤΑ, ΗΑPCO, EOT, Υπουργείο Τουρισμού) και στο εξωτερικό (TRC, AIEST).

Βιβλία από τον Συγγραφέα

Κύριοι στόχοι της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου είναι η ανάδειξη της αναγκαίας διεπιστημονικής διάστασης στη διερεύνηση των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ελληνική τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η σύνδεσή τους ...
Έντυπο: 30.00 27.00

Τα ταξίδια της ζωής μας

Εμπειρίες, δικαίωμα, γιορτή
Τα ταξίδια ως εμπειρία και ως καταναλωτικό προϊόν έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δυναμική της αύξησής τους, την ποικιλία, τη διεθνοποίηση, την εμπλοκή ...
Έντυπο: 15.00 13.50

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού - 2η έκδοση
Ο τουρισμός αναπτύσσεται πλέον σε μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και εναλλακτικών μορφών, οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού και ενημερωμένου σύγχρονου τουρίστα-επισκέπτη, που ...
Έντυπο: 40.00 36.00
Η συγγραφή αυτού του βιβλίου στοχεύει στην καταγραφή και συστηματική ανάλυση των κυριότερων ζητημάτων τα οποία απασχολούν την κοινωνιολογία του τουρισμού και τα οποία συνδέονται άμεσα με πολλά από τα ...
Έντυπο: 25.00 22.50
Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, ...
Έντυπο: 20.00 18.00

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νοέμβριος 2020 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση: Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού 2η έκδοση Χάρης Κοκκώσης, Πάρις Τσάρτας & Ελευθερία ...
Έντυπο:

Θαλάσσια χωρικά ζητήματα

Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη
Το βιβλίο απαντά στην ανάγκη να σχηματοποιηθεί ένας αποτελεσματικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και να υπάρξει μια κοινή κατανόηση και ένα κοινό λεξιλόγιο γύρω από αυτόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ...
Έντυπο: 40.00 36.00