Θερμοδυναμική

 • Επιμέλεια
  • Γιώργος Σκόδρας
  • Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
 • Μετάφραση
  • Φανή Πινακίδου
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 568
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2023
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
63.00 56.70

Βασικοί στόχοι του συγγράμματος είναι να παρουσιαστεί η κλασική θερμοδυναμική με πληρότητα και κατανοητό τρόπο διατηρώντας παράλληλα μια προοπτική μηχανικής, καθώς και να τεθούν οι βάσεις για μετέπειτα μελέτη σε τομείς όπως είναι η μηχανική των ρευστών, η μεταφορά θερμότητας και η στατιστική θερμοδυναμική. Τέλος, να προετοιμαστούν οι φοιτητές για την αποτελεσματική χρήση της θερμοδυναμικής κατά την εξάσκηση της μηχανικής.

Οι καινούργιες έννοιες και οι νέοι ορισμοί συνδέονται με λογική αλληλουχία, ενώ η παρουσίαση της ύλης γίνεται μεθοδικά. Στο σύγγραμμα έχουν επίσης συμπεριληφθεί πολλά παραδείγματα από την πραγματικότητα και σύγχρονα ζητήματα προκειμένου να διευκολύνουν τον φοιτητή στην κατανόηση της θερμοδυναμικής, ενώ τα προβλήματα έχουν οργανωθεί με προσοχή ώστε να συσχετίζονται με τα υπό εξέταση θέματα κάθε κεφαλαίου.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται ακόμα:

 • Ερωτήσεις κατανόησης των εννοιών του κειμένου που λειτουργούν ως σύντομα κριτήρια αυτοαξιολόγησης για τους φοιτητές, δίνοντας έμφαση στην εμπέδωση της ύλης και όχι στην απομνημόνευση.
 • Εφαρμογές μηχανικής στο τέλος κάθε κεφαλαίου που λειτουργούν ως κατατοπιστικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η ύλη κάθε κεφαλαίου χρησιμοποιείται πραγματικά στη μηχανική.
 • Βασικές έννοιες και σχέσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
 • Εννοιολογικά προβλήματα που βοηθούν τους φοιτητές να αξιολογήσουν το επίπεδο κατανόησής τους και να προσδιορίσουν αν κάποιο θέμα χρήζει περαιτέρω μελέτης.
 • Προβλήματα εξάσκησης που σχετίζονται με πραγματικές βιομηχανικές διεργασίες και διατάξεις, ενώ περιλαμβάνονται και προβλήματα ανασκόπησης.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες, Πρότυπα διαγωνισμάτων, Εγχειρίδιο λύσεων, Microsite

 


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Fundamentals of Thermodynamics (10th ed.) των Claus Borgnakke & Richard E. Sonntag (Wiley, 2019) .

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών

   Δεσμοί, δομή και σύνδεση δομής με ιδιότητες των υλικών
   Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μια περιεκτική και ευανάγνωστη εισαγωγή στις κρυσταλλικές δομές και τις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές της επιστήμης και της μηχανικής ...
   Έντυπο: 65.00 58.50
  • Πανεπιστημιακή φυσική

   Ηλεκτρομαγνητισμός - Μηχανική
   Γιατί ένα ακόμα βιβλίο Πανεπιστημιακής Φυσικής; Βασική πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι ο τρόπος διδασκαλίας της Φυσικής πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται, να βελτιώνεται και να επικεντρώνεται στην καλύτερη κατανόηση από ...
   Έντυπο: 75.00 67.50
  • Η φυσική είναι η θεμελιώδης επιστήμη, συναρπαστική, προκλητική και συχνά ανεπαίσθητη, αλλά συγχρόνως απλή με έναν τρόπο που αντανακλά τις λίγες βασικές αρχές που διέπουν το φυσικό σύμπαν. Στόχος του ...
   Έντυπο: 90.00 81.00