Πανεπιστημιακή φυσική

Ηλεκτρομαγνητισμός - Μηχανική
  • Διαστάσεις
    • 21Χ29cm
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2020
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Βασική πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι ο τρόπος διδασκαλίας της Φυσικής θα πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται, να βελτιώνεται και να επικεντρώνεται στην καλύτερη κατανόηση από τους σπουδαστές. Βάσει αυτών, κάθε καινούργιο βιβλίο Φυσικής θα πρέπει να διαφοροποιείται από το πλήθος των ήδη υπαρχόντων, πολυσέλιδων εγχειριδίων Πανεπιστημιακής Φυσικής. Το παρόν βιβλίο προέκυψε από τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής για πάνω από είκοσι χρόνια σε πρωτοετείς φοιτητές πολυτεχνικών σχολών, λαμβάνοντας υπόψη τις απορίες τους. Η σημαντική πρωτοτυπία του έγκειται στην ενσωμάτωση στο κείμενο συνοπτικών, περιγραφικών αλλά ταυτόχρονα και επαρκώς αναλυτικών έγχρωμων γραφικών απεικονίσεων των φυσικών φαινομένων. Έτσι, αξιοποιώντας τον παραστατικό τρόπο των γραφημάτων με τις επεξηγήσεις να δίνονται λεκτικά πάνω στα σχήματα, αποφεύγεται η επεξήγηση σε συμπαγές μακροσκελές κείμενο, η οποία μερικές φορές δυσχεραίνει και αποπροσανατολίζει τη μελέτη. Κανόνας του βιβλίου είναι «μία εικόνα χίλιες λέξεις», με στόχο να γίνει πιο κατανοητή και πιο ευχάριστη τη μελέτη.

Τα φαινόμενα και οι νόμοι δεν παρουσιάζονται δογματικά, εξάλλου αυτό αντιβαίνει στο γεγονός ότι η Φυσική είναι πειραματική επιστήμη. Υιοθετήθηκε η πορεία που ακολουθείται στην επιστημονική έρευνα. Πρώτα παρουσιάζονται τα βασικά ερωτήματα που θέτει η επιστήμη, κατόπιν τα σχετικά πειράματα τα οποία δίνουν τις απαντήσεις και οδηγούν στις διάφορες ανακαλύψεις. Κατόπιν, από τα συμπεράσματα των παρατηρήσεων εξάγονται με εύλογο τρόπο οι σχετικοί νόμοι, γίνεται η αυστηρή μαθηματική τους περιγραφή και οι επιμέρους γενικεύσεις. Τέλος, παρουσιάζονται ικανά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα λυμένων προβλημάτων και ασκήσεων. Με βάση αυτά, προτείνεται ένας μικρός αριθμός επιλεγμένων άλυτων προβλημάτων. Αποφεύγεται η παράθεση μεγάλου πλήθους άλυτων πανομοιότυπων προβλημάτων, τα οποία δύσκολα μπορεί κάποιος να προσεγγίσει στον περιορισμένο χρόνο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ