Θεμελιώδης πανεπιστημιακή φυσική

 • Επιμέλεια
  • Μαρία Κατσικίνη
  • Παναγιώτης Κουνάβης
  • Κωνσταντίνος Κουσουρής
 • Μετάφραση
  • Γεωργία Ζαχαρίου
  • Φανή Πινακίδου
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Η Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική του Richard Wolfson είναι ένα περιεκτικό και σύγχρονο εγχειρίδιο που διακρίνεται για τη σαφήνεια στον τρόπο γραφής του και περιλαμβάνει πλήθος προβλημάτων και εφαρμογών.

Στόχος του συγγράμματος είναι να συμβάλει στην ουσιαστική κατανόηση και να συνδέσει τα θεωρητικά θέματα με τον πραγματικό κόσμο. Τα σχολιασμένα σχήματα και οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων βήμα προς βήμα βοηθούν τους φοιτητές στην εμπέδωση των εννοιών και στην εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Essential University Physics, Vol.1 & Vol.2 (3rd ed.) του Richard Wolfson (Pearson, 2016).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ