Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 408
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
31.85 28.67

Ένα πολύτιμο εργαλείο μελέτης και αυτοαξιολόγησης. Στο βιβλίο περιγράφονται ο ρόλος και οι λειτουργίες του σύγχρονου κράτους στον οικονομικό τομέα.

Προσφέροντας δημόσια και ημιδημόσια αγαθά στους ιδιωτικούς φορείς, το κράτος διαχειρίζεται πόρους, τους οποίους αποσπά μέσω των φόρων από τους πολίτες του. Ανακύπτουν έτσι πολλά ζητήματα που σχετίζονται με το ύψος και τη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος, την κατανομή των φορολογικών βαρών, την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, τις επιπτώσεις των φόρων και των δημόσιων δαπανών στην οικονομική συμπεριφορά των ατόμων, την επιλογή των στόχων και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κ.ο.κ.

Σχετικά είναι και τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την ανάλυση κόστους-οφέλους από την κρατική παρέμβαση και την οριοθέτηση της τελευταίας, έτσι ώστε να συμπληρώνει, αντί να εκτοπίζει, την ιδιωτική δραστηριότητα.

Στις αρετές του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται:

 • Ασκήσεις με τις απαντήσεις τους στο τέλος κάθε κεφαλαίου για αυτοαξιολόγηση.
 • Κατατοπιστικοί πίνακες και διαγράμματα.
 • Μια σύνοψη των όσων διδάχτηκαν, στο τέλος κάθε ενότητας.

Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές και διδάσκοντες των Οικονομικών σχολών.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ