Οικονομική του δημόσιου τομέα

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Nικόλαος Καραβίτης
  • Αντώνης Αδάμ
 • Μετάφραση
  • Γιάννης Λαντούρης
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Ποιος θα πρέπει να είναι ο κοινωνικός ρόλος των κυβερνήσεων; Πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται τα κυβερνητικά προγράμματα; Πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται τα φορολογικά συστήματα ώστε να είναι αποτελεσματικά, αλλά και δίκαια; Στη νέα έκδοση του καθιερωμένου βιβλίου τους, οι Joseph Stiglitz και Jay Rosengard αξιοποιούν την πολύχρονη εμπειρία τους για να προσεγγίσουν τα βασικά αυτά ζητήματα των Οικονομικών του Δημόσιου Τομέα.

Η νέα, πλήρως επικαιροποιημένη, έκδοση εστιάζεται στις αλλαγές που προκάλεσε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτή η σύγχρονη προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πραγμάτευση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών στο Κεφάλαιο 5, ενώ στο Κεφάλαιο 8 εξετάζονται ζητήματα δημόσιας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

Η ύλη παρουσιάζεται με μαθητοκεντρικό και προσβάσιμο τρόπο. Οι μελέτες περίπτωσης και οι αναφορές σε προγράμματα και πολιτικές από τον πραγματικό κόσμο συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Στόχος των συγγραφέων είναι να προσφέρουν στους φοιτητές μια παγκόσμια προοπτική βασισμένη στη διεθνή εμπειρία τους.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Test Bank | Διαφάνειες στα ελληνικά |  Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite


Η έκδοση αυτή αποτελεί μετάφραση του Economics of the Public Sector (4th ed.) των Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (W.W.Norton, 2015).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ