Οικονομική του δημόσιου τομέα

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Nικόλαος Καραβίτης
  • Αντώνης Αδάμ
 • Μετάφραση
  • Γιάννης Λαντούρης
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 712
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
75.00 67.50

Τα ζητήματα του δημόσιου τομέα είναι μερικά από τα πιο συναρπαστικά στα οικονομικά: υγεία, άμυνα, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Όλα τα παραπάνω προσελκύουν την προσοχή, ενώ η οικονομική ανάλυση προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στις σχετικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει η εκπαίδευση να παρέχεται δημοσίως; Ποια είναι η μακροχρόνια προοπτική του προγράμματος για την κοινωνική ασφάλιση; Πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται τα φορολογικά συστήματα ώστε να είναι αποτελεσματικά, αλλά και δίκαια; Στη νέα έκδοση του καθιερωμένου βιβλίου τους, οι Joseph Stiglitz και Jay Rosengard αξιοποιούν την πολύχρονη εμπειρία τους για να προσεγγίσουν τα βασικά αυτά ζητήματα των Οικονομικών του Δημόσιου Τομέα.

Η πλήρως επικαιροποιημένη ύλη του συγγράμματος ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο, όπως τις πολλές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στις πολιτικές δαπανών και στους φορολογικούς νόμους, αλλά και τις διανεμητικές συνέπειες των διαφόρων πολιτικών με αφορμή τον προβληματισμό που προκαλεί η διευρυνόμενη ανισότητα στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Αυτή η σύγχρονη προσέγγιση αντικατοπτρίζει την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, παρουσιάζοντας ζητήματα όπως είναι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι τρόποι με τους οποίους ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να πετύχουν αποτελεσματικά τους παραπάνω στόχους. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πραγμάτευση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών καθώς και ζητήματα δημόσιας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

Η ύλη παρουσιάζεται με μαθητοκεντρικό και προσβάσιμο τρόπο. Οι μελέτες περίπτωσης και οι αναφορές σε προγράμματα και πολιτικές από τον πραγματικό κόσμο συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Στόχος των συγγραφέων είναι να προσφέρουν στους αναγνώστες μια παγκόσμια προοπτική βασισμένη στη διεθνή εμπειρία τους.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Test Bank | Διαφάνειες στα ελληνικά |  Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

 


Η έκδοση αυτή αποτελεί μετάφραση του Economics of the Public Sector (4th ed.) των Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (W.W.Norton, 2015).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ