Θεωρία των φόρων και φορολογική πολιτική

  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 560
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2012
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
35.83 32.25

Το βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο εγχειρίδιο που καλύπτει όλα τα θέματα φορολογίας και φορολογικής πολιτικής. Απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών επιστημών, αλλά και σε οικονομικούς αναλυτές ή στελέχη της διοίκησης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη θεωρία των φόρων και τη χρήση των φορολογικών «εργαλείων» ως μέσων άσκησης διαφόρων πολιτικών.

Στο πρώτο μέρος της ύλης αποσαφηνίζονται κάποιες έννοιες και διακρίσεις, αναλύονται οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής, τα αίτια και οι συνέπειες της φοροδιαφυγής και οι λοιπές  αντιδράσεις των φορολογουμένων. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες φόρων (φόροι εισοδήματος, περιουσίας, δαπάνης κ.λπ.), τα χαρακτηριστικά τους ως μέσα άσκησης φορολογικής πολιτικής και οι οικονομικές τους επιπτώσεις.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται θέματα εφαρμοσμένης φορολογικής πολιτικής, όπως είναι οι αρχές που πρέπει να ικανοποιούν οι φόροι που θα επιβληθούν, η επιλογή μεταξύ φόρων και τελών ως μέσων χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών, η πολιτική των φορολογικών κινήτρων, η φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και η αύξηση των επιβαλλόμενων ποινών ως μέσων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η φορολογία και ο τόπος εγκατάστασης των επιχειρήσεων, το πρόβλημα της δημοσιονομικής απορρόφησης και η αντιμετώπισή του, η φορολογία ως μέσο άσκησης κοινωνικής, στεγαστικής, περιβαλλοντικής πολιτικής κ.ά.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ