Δημόσια Οικονομική

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 1056
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2009
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
94.55 85.10

Με την έκδοση αυτή, δοκιμάζεται ένα πείραμα πρωτοποριακό για την Ελλάδα: η μετάφραση των θεωρητικών τμημάτων συνδυάζεται με την προσαρμογή των παραδειγμάτων με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία. Επιπλέον, το κεφάλαιο για τη δημοσιονομική πολιτική σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα, όπως αυτό των ΗΠΑ, παραλείφθηκε και τη θέση του πήρε ένα κεφάλαιο για τη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, στη θέση του κεφαλαίου για το σύστημα ιατρικής περίθαλψης των ΗΠΑ, εντάχθηκε το κεφάλαιο για το μέγεθος και την έκταση της κρατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται στην ελληνίδα φοιτήτρια και στον έλληνα φοιτητή ένα εγχειρίδιο που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά θέματα Δημόσιας Οικονομικής και να εμπεδώσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διάφορες πολιτικές στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική ευημερία.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται:

•    Όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της Δημόσιας Οικονομικής, με έμφαση στα εμπειρικά δεδομένα.
•    Εκτενέστερη ανάλυση των εξωτερικοτήτων.
•    Παρουσίαση των οικονομικών πολιτικών και των προτάσεων πολιτικής (κοινωνική ασφάλιση, φορολογία κ.ά.).
•    Πίνακες, διαγράμματα, πλαίσια, ερωτήσεις προς συζήτηση και όροι-κλειδιά που διευκολύνουν την κατανόηση.
•    Κατατοπιστικό Γλωσσάρι με την ορολογία.
•    Αναλυτική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.

Η θεματική του βιβλίου καλύπτει το ρόλο και τη λειτουργία του κράτους, τις δημόσιες δαπάνες, την κοινωνική ασφάλιση και τη στήριξη του εισοδήματος.   Αναλύονται επίσης θέματα φορολογίας, με έμφαση στο ελληνικό φορολογικό σύστημα, και παρουσιάζεται η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένα σύγχρονο, εξαιρετικά παιδαγωγικό εγχειρίδιο που προτείνει μια «νέα ματιά» στη Δημόσια Οικονομική.

 Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:
Για τους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το εν λόγω σύγγραμμα ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους παρέχονται από τις εκδόσεις Κριτική:
• Διαφάνειες (PowerPoint slides) προσαρμοσμένες στην ελληνική έκδοση και μεταφρασμένες στα ελληνικά
• Απαντήσεις στα ερωτήματα του βιβλίου
• Εγχειρίδιο διδασκαλίας (lecture tips) και υποδείγματα ασκήσεων μεταφρασμένα στα ελληνικά (sample exams)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ