Οικονομική του δημοσίου τομέα

 • Επιμέλεια
  • Θέμις Μίνογλου
 • Μετάφραση
  • Αναστάσιος Κυπριανίδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 836
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1992
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Νοέμβριος 2019 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Οικονομική του δημόσιου τομέα
2η έκδοση
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard

Στο διεθνώς καθιερωμένο βιβλίο του ο καθηγητής Joseph Stiglitz του Πανεπιστημίου Princeton και σύμβουλος του προέδρου Clinton αναλύει τα βασικότερα ζητήματα του δημόσιου τομέα – την υγεία, την άμυνα, την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

Το βιβλίο εξετάζει δύο κομβικά προβλήματα του δημόσιου τομέα που εμφανίστηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του ’80 και απασχολούν μέχρι σήμερα τις κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών: αφενός τα αίτια και τις συνέπειες των τεράστιων δημόσιων ελλειμμάτων και αφετέρου τις δέουσες πολιτικές για την τόνωση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας της οικονομίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου είναι η αμερόληπτη προσέγγισή του, που συνίσταται στη σαφή διάκριση ανάμεσα στην παρουσίαση των συνεπειών της κάθε πολιτικής και στις αξιολογικές κρίσεις περί του επιθυμητού της πολιτικής.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ