Υπολογιστικά Μαθηματικά

Αριθμητικές μέθοδοι και μέθοδοι βελτιστοποίησης με υλοποίηση σε MATLAB (Octave) και Python
 • Διαστάσεις
  • 17X24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 720
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
55.00 49.50

Είναι γνωστό ότι μόνο ένα μικρό μέρος των μαθηματικών προβλημάτων μπορεί να επιλυθεί αναλυτικά, δηλαδή να βρεθούν ακριβείς μαθηματικές εκφράσεις της λύσης τους. Στην εποχή μας, με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προβλημάτων επιλύεται προσεγγιστικά από ταχύτατες και ιδιαίτερα ακριβείς μεθόδους. Αυτές τις ονομάζουμε «αριθμητικές», και το πεδίο της επιστήμης των μαθηματικών που τις μελετά ονομάζεται Αριθμητική Ανάλυση ή και μερικές φορές Υπολογιστικά Μαθηματικά. Τα πεδία αυτά των μαθηματικών έχουν μεγάλη τομή αλλά δεν ταυτίζονται.

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την βασική ύλη που διδάσκεται σε ένα προπτυχιακό μάθημα Αριθμητικής Ανάλυσης. Επίσης παρουσιάζει, από τη σκοπιά των Υπολογιστικών Μαθηματικών, τις Μεθόδους Βελτιστοποίησης και μεθοδολογίες της Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Αν και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, αναπτύσσει θέματα που ενδιαφέρουν και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σε κάθε κεφάλαιο η θεωρία παρουσιάζεται με αλγοριθμικό τρόπο και πολλά λυμένα παραδείγματα. Επίσης, υπάρχει και ένα εργαστηριακό μέρος όπου υλοποιούνται οι αλγόριθμοι σε MATLAB (Octave) και Python και μέσα από υπολογιστικά παραδείγματα αναδεικνύονται οι πτυχές της θεωρίας. Το υπολογιστικό μέρος μπορεί να ενταχθεί σε διδασκαλία μαθήματος. Τα προγράμματα έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να είναι δυνατό για τον αναγνώστη, που δεν έχει μεγάλη πείρα προγραμματισμού, να μελετήσει τους αλγόριθμους που υλοποιούν. Οι λυμένες και προτεινόμενες για λύση ασκήσεις έχουν επιλεχθεί και από εφαρμογές στην επιστήμη του μηχανικού.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Αρχεία με τον κώδικα του βιβλίου

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Διακριτά μαθηματικά

   Βασικές αρχές
   Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για φοιτητές σχολών επιστήμης των υπολογιστών ή μαθηματικών για μαθήματα διακριτών μαθηματικών, αλλά αποτελεί επίσης άριστη πηγή γνώσης για σπουδαστές άλλων πεδίων. Το κείμενο οργανώνεται γύρω ...
   Έντυπο: 43.00 38.70
  • Το βιβλίο της Python

   Γράφοντας κώδικα
   Το Βιβλίο της Python είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο αναφοράς της γλώσσας για την εκμάθησή της. Ξεκινάει από τα πιο βασικά και απολύτως απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να μάθει κάποιος που ...
   Έντυπο: 45.00 40.50
  • Αλγόριθμοι

   Σύγχρονες προσεγγίσεις
   Η καινοτομία του βιβλίου του Jeff Edmonds είναι ότι μας εισάγει στην έννοια των αλγόριθμων με έναν μοναδικό τρόπο παρουσίασης, που συνδυάζει τη γλαφυρότητα με τη μαθηματική αυστηρότητα σε μοναδική ...
   Έντυπο: 62.00 55.80