Το βιβλίο της Python

Γράφοντας κώδικα
 • Πρόλογος
  • Ευστράτιος Γαλλόπουλος
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 592
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
45.00 40.50

Το Βιβλίο της Python είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο αναφοράς της γλώσσας για την εκμάθησή της. Ξεκινάει από τα πιο βασικά και απολύτως απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να μάθει κάποιος που ασχολείται για πρώτη φορά με τον προγραμματισμό και προχωράει σε βάθος, σε κάθε πτυχή της γλώσσας, και σε πιο σύνθετες προγραμματιστικές τεχνικές που θα καλύψουν ακόμα και τους πιο προχωρημένους και απαιτητικούς αναγνώστες.

Το υλικό του βιβλίου δίνεται μέσα από απλές και εύκολα κατανοητές περιγραφές που καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της Python. Με περισσότερα από 140 ολοκληρωμένα παραδείγματα, υποδειγματικά λυμένα, που συνοδεύονται με αναλυτικές περιγραφές και σχολιασμό, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις δομές και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της γλώσσας.

Ακόμα, με πάνω από 350 λίστες κώδικα με τη μορφή προγραμμάτων, παρουσιάζονται οι λειτουργίες της γλώσσας καθώς και οι λύσεις των παραδειγμάτων με επεξηγηματικά σχόλια και περιγραφές, ενώ η βαθμιαία κλιμάκωση της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που επιλύονται θα βοηθήσει στην εκμάθηση και στη συνδυαστική χρήση των διαφορετικών δομών της γλώσσας. Ο κώδικας που παρουσιάζεται είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή, για την άμεση χρήση και δοκιμή του στην πράξη.

Η ύλη του βιβλίου συνοδεύεται με περισσότερες από 60 εικόνες με σχηματικές απεικονίσεις και αναπαραστάσεις δομών, ενώ οι 30 και πλέον αναλυτικοί πίνακες παρουσιάζουν και περιγράφουν λεπτομερώς και με κατάλληλα παραδείγματα τη λειτουργία πολύπλοκων στοιχείων της γλώσσας.

Για την κατανόηση των δομών της Python, δίνονται για εξάσκηση περισσότερες από 400 (λυμένες και άλυτες) προγραμματιστικές ασκήσεις και ερωτήσεις κατανόησης και επανάληψης, οργανωμένες ανά κεφάλαιο. Η εμπέδωση της ύλης διευκολύνεται με αναλυτικά ευρετήρια πινάκων, εικόνων και κώδικα, καθώς επίσης και ερμηνευτικό γλωσσάρι ορολογίας, για την άμεση αναφορά και αναζήτηση κεντρικών σημείων και όρων της γλώσσας.

Χωρίς περιττά στοιχεία, το βιβλίο πραγματεύεται βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού απαραίτητες για τη δημιουργία τόσο απλών όσο και σύνθετων προγραμμάτων. Το υλικό επικεντρώνεται στην παρουσίαση, ανάλυση, περιγραφή και εκμάθηση των απαραίτητων στοιχείων της Python, αποκρυπτογραφώντας τους ιδιωματισμούς και τις ιδιαίτερες τεχνικές που αυτή διαθέτει.

Το Βιβλίο της Python θα βοηθήσει τον αναγνώστη και την αναγνώστρια στην εκμάθηση της γλώσσας, είτε αυτή είναι η πρώτη είτε η επόμενη γλώσσα προγραμματισμού που θα μάθει. Αποτελεί ένα πολυποίκιλο υλικό μελέτης, ένα βασικό σημείο αναφοράς και πηγή πληροφοριών για κάθε απλό ή σύνθετο προγραμματιστικό έργο. Είναι ιδανικό εγχειρίδιο και ολοκληρωμένος οδηγός εκμάθησης και χρήσης της Python τόσο για φοιτητές και μαθητές όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό με μια σύγχρονη, απλή αλλά πανίσχυρη γλώσσα προγραμματισμού.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες με τα βασικά σημεία κάθε κεφαλαίου | Λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου | Αρχεία κώδικα | Microsite | Ψηφιακό βιβλίο

 


«Το βιβλίο της Python», Στέργιος Βράτολης, www.diastixo.gr, 13/3/20

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Το σύγγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της συστηματικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού για τη σχεδίαση προγραμματιστικών λύσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εισαγωγικών μαθημάτων στις ...
   Έντυπο: 70.00 63.00
  • JAVA

   Εκμάθηση με πρακτικά παραδείγματα
   Tο εγχειρίδιο της Joyce Farrell παρέχει τα θεμέλια για την εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε Java, καλύπτοντας τόσο βασικές έννοιες όσο και πιο προχωρημένα ζητήματα. Ένα από τα βασικά ...
   Έντυπο: 90.00 81.00
  • Εισαγωγή στην πληροφορική

   Θεωρία και πράξη - 2η έκδοση
   Ιούνιος 2022 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση: Εισαγωγή στην πληροφορική (3η έκδοση) Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne ...
   Έντυπο: