Το βιβλίο της Python

Γράφοντας κώδικα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Ένα πρακτικό εγχειρίδιο για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Ο απλός και κατανοητός τρόπος παρουσίασης της ύλης το καθιστά προσβάσιμο σe φοιτητές, μαθητές και κάθε ενδιαφερόμενο για το συγκεκριμένο πεδίο.

Κάθε κεφάλαιο συμπληρώνεται από Ερωτήσεις Κατανόησης, Ασκήσεις και Περιλήψεις που συμβάλλουν στην εμπέδωση της ύλης.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:  Διαφάνειες με τα βασικά σημεία κάθε κεφαλαίου | Λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου | Αρχεία κώδικα | Microsite | Ψηφιακό βιβλίο

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • JAVA

   Εκμάθηση με πρακτικά παραδείγματα
   Tο εγχειρίδιο της Joyce Farrell παρέχει τα θεμέλια για την εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε Java, καλύπτοντας τόσο βασικές έννοιες όσο και πιο προχωρημένα ζητήματα. Ένα από τα βασικά ...
  • Εισαγωγή στην πληροφορική

   Θεωρία και πράξη - 2η έκδοση
   Η Εισαγωγή στην πληροφορική είναι ένα εγχειρίδιο προσανατολισμένο στις ανάγκες του σύγχρονου αναγνώστη. Με απλή και κατανοητή γλώσσα και μαθητοκεντρική δομή, δεν περιορίζεται στις τεχνικές γνώσεις, αλλά εκθέτει τον αναγνώστη ...
  • Το βιβλίο πραγματεύεται τις έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, αναλύει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για το σχεδιασμό τους και παρουσιάζει δημοφιλή λογισμικά περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί ...