Θεωρίες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 120
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1997
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
9.95 8.96

Ο συγγραφέας εκκινεί από το γεγονός ότι η άποψη πως η καπιταλιστική οικονομία υφίσταται μόνο ως «παγκόσμιος καπιταλισμός», απλά τμήματα του οποίου αποτελούν οι εθνικές οικονομίες και τα κράτη, διατυπώθηκε για πρώτη φορά με θεωρητικούς όρους στις αρχές του 20ου αιώνα στο πλαίσιο των μαρξιστικών θεωριών για τον ιμπεριαλισμό και αργότερα μορφοποιήθηκε από το ρεύμα «μητρόπολης-περιφέρειας». Στη συνέχεια παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για τον «παγκόσμιο καπιταλισμό».

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ