Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού

Συλλογικό έργο

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 1024
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2009
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
63.70 57.33

Ο συλλογικός αυτός τόμος προσεγγίζει κριτικά τον καπιταλισμό με κείμενα που παραμένουν κλασικά και συνάμα επίκαιρα ως τις μέρες μας.

Η Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία αποτελεί μια κριτική θεωρία του καπιταλισμού. Διαφέρει από τη Νεοκλασική Οικονομική ως προς τα επιστημονικά ερωτήματα που θέτει προς διερεύνηση, τις υποθέσεις, τη μέθοδο ανάλυσης και τα συμπεράσματα.

Η επικαιρότητα της μαρξιστικής προσέγγισης επιβεβαιώνεται από το αίτημα της εποχής μας για κοινωνική αλλαγή. Η νεοκλασική οικονομική δεν έχει δώσει λύσεις στα προβλήματα που επισωρεύει ο καπιταλισμός, όπως η ανεργία, η φτώχεια, η ανισότητα, οι κρίσεις και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Τα αιτήματα του σοσιαλισμού για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατική συμμετοχή και ελευθερία εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν γενικά κοινωνικά αιτήματα.  Ο τόμος περιέχει κείμενα που έχουν γραφεί τόσο από τους κλασικούς του Μαρξισμού -K.  Marx, V. I. Lenin, N. Bukharin– όσο και από νεότερους μαρξιστές συγγραφείς. Η επιλογή των κειμένων έχει ως στόχο να καλύψει τη βασική θεματολογία της μαρξιστικής πολιτικής, προσεγγίζοντας ζητήματα, όπως η αξία, το κέρδος και οι τιμές, η καπιταλιστική ανάπτυξη και η τεχνολογική μεταβολή, οι εργασιακές σχέσεις, οι οικονομικές κρίσεις, ο πληθωρισμός, ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, ο ρόλος τους κράτους, το διεθνές εμπόριο, η άνιση διεθνής ανάπτυξη, η οικονομική ολοκλήρωση.

Σκοπός του βιβλίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές, στους μελετητές, αλλά και στο ευρύτερο κοινό πρόσβαση σε επιχειρήματα για τον καπιταλισμό από τους συγγραφείς που πρωτογενώς τα διατύπωσαν. Παράλληλα φέρνει τον αναγνώστη σε επαφή με τον πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μαρξιστικής θεωρίας σχετικά με τα σύγχρονα φαινόμενα του καπιταλισμού. Τέλος, καλύπτει μερικές από τις ελλείψεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα θέματα στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς περιλαμβάνει μεταφράσεις σημαντικών κειμένων της διεθνούς μαρξιστικής βιβλιογραφίας, αλλά και κείμενα ελλήνων επιστημόνων και ακαδημαϊκών. Μια κριτική της νεοκλασικής θεωρίας που χαρακτηρίζεται από πληρότητα, με κείμενα που παραμένουν κλασικά και συνάμα επίκαιρα ως τις μέρες μας.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ