Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

2η έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 608
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2016
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
44.00 39.60

Πρόκειται για τη 2η (και ουσιαστικά πλήρως αναθεωρημένη) έκδοση ενός συγγράμματος που αποτέλεσε για πάνω από μία δεκαετία βασική πηγή γνώσης, προβληματισμού και προσανατολισμού για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη της διοίκησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στελέχη του ιδιωτικού τομέα, αλλά και πολίτες που ζητούν απαντήσεις και επιχειρήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ασκούμενη οικονομική πολιτική.

Οι συγγραφείς συζητούν με τεκμηριωμένο τρόπο ζητήματα, όπως οι περιφερειακές ανισότητες, τα βασικά μέσα περιφερειακής πολιτικής και τους βασικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής στη χώρα μας, αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, τις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις και συνθέσεις, αλλά και τις εμπειρίες από την άσκηση αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών στην Ελλάδα.

Στόχος τους είναι να αναζητήσουν τις βαθύτερες αιτίες των οικονομικών και χωρικών δυναμικών και την πραγματική φύση, τα όρια και τα διλήμματα των αναπτυξιακών πολιτικών.

Η 2η έκδοση του βιβλίου είναι σημαντικά ανανεωμένη, με προσθήκες κεφαλαίων, ενημέρωση της βιβλιογραφίας, τεκμηρίωση των αναλύσεων με νεότερα στατιστικά στοιχεία και εμπλουτισμό με όλες τις εξελίξεις που αφορούν τους θεσμούς και τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ