Αστική και περιφερειακή οικονομική

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Δημήτρης Σκούρας
 • Εισαγωγή
  • Δημήτρης Σκούρας
 • Μετάφραση
  • Βασιλική Φουρμούζη
 • Διαστάσεις
  • 17χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 608
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2016
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
48.00 43.20

Η 2η έκδοση του καταξιωμένου εγχειριδίου του Philip McCann αποσκοπεί στην επίτευξη δύο στόχων. Πρώτον, να επικαιροποιήσει όλες τις παραδοσιακές αναλυτικές συζητήσεις υπό το φως του νέου τρόπου σκέψης, των νέων υποδειγμάτων και των νέων εμπειρικών μελετών που έχουν εμφανιστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Δεύτερον, να θέσει αυτές τις νέες θεωρητικές και εμπειρικές εξελίξεις στο πολύ πιο διευρυμένο και μετασχηματισμένο παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι πόλεις και οι περιφέρειες.

Ο συγγραφέας ερμηνεύει τα χωρικά οικονομικά θεμέλια της συμπεριφοράς των αστικών και περιφερειακών οικονομιών προκειμένου να δώσει έμφαση στις διαφορές και τις σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών τύπων οικονομιών. Η ρητώς χωρική προσέγγιση του επιτρέπει να παρουσιάσει την αστική οικονομική και την περιφερειακή οικονομική σε ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, με τη χρήση σαφών ερμηνειών που βασίζονται σε υποδείγματα, καθώς και εκτεταμένων διαγραμματικών αναπαραστάσεων των εξεταζόμενων θεωριών.

 • Τα τεχνικά παραρτήματα των κεφαλαίων του βιβλίου επιτρέπουν στους φοιτητές να διερευνήσουν περισσότερο λεπτομερώς τις κύριες αρχές και τις θεωρίες που εξετάζονται σε κάθε κεφάλαιο.
 • Το βιβλίο εξετάζει την αστική και περιφερειακή οικονομική εντός ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου και δίνει έμφαση στη σημασία των γεωγραφικών και των χωρικών παραγόντων.
 • Οι ερμηνείες που βασίζονται σε υποδείγματα και οι εκτεταμένες διαγραμματικές αναπαραστάσεις των εξεταζόμενων θεωριών καθιστούν το βιβλίο αυτό ιδανικό για μια εισαγωγή τόσο στην αστική όσο και στην περιφερειακή οικονομική.
 • Το βιβλίο παρουσιάζει και τις κλασικές προσεγγίσεις στα εξεταζόμενα αντικείμενα και τα περισσότερο πρόσφατα υποδείγματα, επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές αναλυτικές τεχνικές, καθώς και τον σύγχρονο τρόπο σκέψης στην αστική και περιφερειακή οικονομική.

 

Νέο υλικό στη 2η έκδοση:

 • Τρία νέα κεφάλαια σχετικά με τις χωρικές κατανομές, τη γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης και την οικονομική των παγκόσμιων περιφερειών.
 • Ενσωμάτωση νέας έρευνας, πολιτικών και παραδειγμάτων.
 • Περισσότερα παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, μελέτες περιπτώσεων και ερωτήσεις ανάπτυξης.

 

υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

 

πρωτότυπος τίτλος: Modern Urban and Regional Economics 2/e | Philip McCann | Oxford University Press | 2013

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ