Αστική Οικονομική

 • Επιμέλεια
  • Αντώνης Ροβολής
  • Γιάννης Ψυχάρης
 • Πρόλογος
  • Αντώνης Ροβολής
  • Γιάννης Ψυχάρης
 • Μετάφραση
  • Ελεάννα Αντώνογλου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 712
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2011
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
52.76 47.48

Η έβδομη έκδοση ενός από τα πιο καταξιωμένα διεθνώς εγχειρίδια, που πλέον συμπεριλαμβάνεται και στην ελληνική βιβλιογραφία. Το σύγγραμμα εμπλουτίζεται με γλωσσάριο όρων και ευρετήριο που παρέχουν μια όσο το δυνατόν πληρέστερη απόδοση στα ελληνικά της ορολογίας του πεδίου της αστικής οικονομικής. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, ασκήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα εμπέδωσης των εννοιών, παραρτήματα συμπληρώνουν τη βασική ύλη, ενώ η σχετική βιβλιογραφία προτρέπει για περαιτέρω μελέτη. Το σύγγραμμα συμπληρώνει η ιστοσελίδα (kritiki.gr/osullivan), όπου περιλαμβάνονται χάρτες και ενδιαφέρον αρχειακό υλικό.

Την τελευταία δεκαετία, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις. Δεν είναι επομένως παράδοξο το γεγονός ότι το φαινόμενο της συγκέντρωσης πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα σημεία στο χώρο κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της επιστημονικής έρευνας, του κράτους, καθώς και ενός αυξανόμενου αριθμού πολιτών στον σύγχρονο κόσμο.Η Αστική Οικονομική είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τα οικονομικά των πόλεων. Ποιες δυνάμεις ωθούν στη συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο και κυρίως στις πόλεις; Τι προκαλεί την εξάπλωσή τους; Ποιοι παράγοντες ερμηνεύουν τη χωροθέτηση των λειτουργιών εντός των πόλεων; Ποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα προκύπτουν από τη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων στις πόλεις και ποιες οι πολιτικές αντιμετώπισής τους; Για τους ερευνητές, φοιτητές και διδάσκοντες των πεδίων της αστικής οικονομικής, αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης, της οικονομικής ανάλυσης, της γεωγραφίας, της πολεοδομίας-χωροταξίας και του περιβάλλοντος.

Υλικό στο διαδίκτυο:

 • Οι χάρτες του βιβλίου – έγχρωμοι
 • Χάρτες άλλων πόλεων
 • Επιλεγμένα κεφάλαια από την 5η αμερικάνική έκδοση (Θεωρία της εγκατάστασης, Θεωρία του κεντρικού σημείου, Εισαγωγή στη γαιοπρόσοδο κ.α.) κι ένα κεφάλαιο με τίτλο «Το μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης πυρήνα-περιφέρειας» (από την 6η αμερικανική έκδοση) που παρουσιάζει ορισμένες βασικές ιδέες της οικονομικής γεωγραφίας.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους προσφέρονται επιπλέον από τις εκδόσεις Κριτική:

 • Διαφάνειες με τα σχήματα και τους πίνακες του βιβλίου
 • Βασικά σημεία για τις παραδόσεις
 • Προτεινόμενες λύσεις στις ασκήσεις του βιβλίου
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ