Απειροστικός λογισμός

 • Επιμέλεια
  • Θεόδωρος Χωρίκης
 • Μετάφραση
  • Στάμος Τσιτσώνης
  • Παναγιώτα Λάλου
  • Μιλτιάδης Χαλικιάς
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 1288
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
120.00 108.00

Στόχος των συγγραφέων είναι να εξοικειώσουν τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες του Απειροστικού Λογισμού με ζωντανή γλώσσα, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητά του μέσω εφαρμογών σε διάφορους τομείς, να εισαγάγουν νέα θέματα με τη βοήθεια συγκεκριμένων παραδειγμάτων, αλλά και να παρουσιάσουν γενικεύσεις και αφαιρέσεις προσεγγίζοντας τα θεωρητικά ζητήματα με συστηματικό τρόπο.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Πλήθος σχημάτων: Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του λογισμικού γραφικών και την ευκολία με την οποία πολλοί φοιτητές αφομοιώνουν τις εικόνες, τα σχήματα του βιβλίου οπτικοποιούν τις βασικές ιδέες, διευκολύνοντας την εκμάθηση.

Γρήγορος έλεγχος και Σημειώσεις περιθωρίου: Η θεωρία είναι διάσπαρτη με ερωτήσεις Γρήγορου ελέγχου που ενθαρρύνουν τους φοιτητές να ελέγξουν την κατανόησή τους. Οι Σημειώσεις περιθωρίου προσφέρουν υπενθυμίσεις και αποσαφηνίζουν τεχνικά σημεία.

Τεχνολογία: Σε όλo τo βιβλίο, οι ασκήσεις με την ένδειξη Τ δείχνουν ότι η χρήση τεχνολογίας –από τη σχεδίαση μιας συνάρτησης με μια εφαρμογή γραφικών μέχρι την εκτέλεση ενός υπολογισμού μέσω αλγεβρικού υπολογιστικού πακέτου– ίσως είναι αναγκαία.

 


Ένα εξαιρετικό βιβλίο μαθηματικών από κάθε άποψη. Οι συγγραφείς έχουν προσαρμόσει το σύγγραμμα στις απαιτήσεις των φοιτητών και ταυτόχρονα έχουν δομήσει κατά τέτοιον τρόπο το περιεχόμενο ώστε να μπορεί –χωρίς υπερβολή– να θεωρηθεί ως πρόταση διδακτικής μεθοδολογίας. Ο τρόπος παρουσίασης των θεμάτων είναι υποδειγματικός. Οι αυστηρές έννοιες των μαθηματικών αναλύονται με μεθοδικότητα και απλότητα ώστε να γίνονται κατανοητές χωρίς να χάνουν κατ’ ελάχιστο το κύρος τους, ενώ τα παραστατικά σχήματα που συνοδεύουν τα θεωρήματα, τις παρατηρήσεις και τις ασκήσεις διευκολύνουν σημαντικά την κατανόηση του περιεχομένου. Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθείται ενιαία δομή με κατατοπιστική εισαγωγή, στοχοθέτηση και παραδείγματα που ενημερώνουν τον φοιτητή για την αναγκαιότητα όσων ακολουθούν, ενώ οι επεξηγηματικές Σημειώσεις περιθωρίου διευκολύνουν τη μελέτη. Σε κάθε επιμέρους ενότητα παρέχονται επαναληπτικές ασκήσεις κλιμακούμενης απαιτητικότητας. Χωρίς αμφιβολία, μπορώ να χαρακτηρίσω το βιβλίο πρωτοποριακό, αλλά και υποδειγματικό ως προς τη δομή και την παρουσίαση τόσο για φοιτητές όσο και για συγγραφείς εκπαιδευτικών εγχειρίδιων. Ένα βιβλίο για το οποίο αισθάνομαι ευτυχής που συντέλεσα στη μετάφρασή του.

Στάμος Τσιτσώνης, μαθηματικός, μεταφραστής, συγγραφέας

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο Διδασκαλίας με τράπεζα ερωτήσεων μεταφρασμένο στα ελληνικά| Λύσεις ασκήσεων | Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο

Επιπλέον, παρέχονται (βλ. αριστερή στήλη): Δύο επιπλέον κεφάλαια μεταφρασμένα στα ελληνικά (Δ1 – Διαφορικές Εξισώσεις & Δ2 – Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης) | Maple Manual and Projects for Calculus | Mathematica Manual and Projects for Calculus | Online TI-83/TI-84 Plus and TI-89 Calculator Manual for Calculus

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Μαθηματικά

   Για τα οικονομικά και τη διοίκηση - Βελτιωμένη έκδοση
   Το βιβλίο της Teresa Bradley έχει καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα εισαγωγικά εγχειρίδια στα μαθηματικά για τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης. Συνδυάζοντας μια φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση της ύλης ...
   Έντυπο: 80.00 72.00
  • Αλγόριθμοι

   Σύγχρονες προσεγγίσεις
   Η καινοτομία του βιβλίου του Jeff Edmonds είναι ότι μας εισάγει στην έννοια των αλγόριθμων με έναν μοναδικό τρόπο παρουσίασης, που συνδυάζει τη γλαφυρότητα με τη μαθηματική αυστηρότητα σε μοναδική ...
   Έντυπο: 62.00 55.80
  • Ένα κλασικό εγχειρίδιο με πολλές επεξηγήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο τρόπος παρουσίασης που υιοθετείται είναι εσκεμμένα μη φορμαλιστικός και «φιλικός στο χρήστη».Οι συγγραφείς προσπαθούν να προβλέψουν τις απορίες των φοιτητών ...
   Έντυπο: 79.63 71.67