Γενική χημεία

 • Επιμέλεια
  • Ιωακεiμ Σπηλιόπουλος
  • Μαρία Κοντού
  • Βασιλική Μαγκαφά
 • Μετάφραση
  • Βασίλης Ντούρος
  • Νίκη Σόρογκα
  • Χρήστος Τζουμανίκας
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 1352
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
120.00 108.00

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια διαυγή, συνεκτική εισαγωγή στη χημεία βοηθώντας τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να εξοικειωθούν με το αντικείμενο. Οι συγγραφείς έχουν σχεδιάσει προσεκτικά τη δομή της ύλης βασισμένοι σε εκπαιδευτική έρευνα και στρατηγικές μάθησης.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του συγγράμματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Λυμένα παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο επίλυσης συγκεκριμένων ειδών προβλημάτων. Σε κάθε παράδειγμα εφαρμόζεται μια διαδικασία βήμα προς βήμα επίλυσης.
 • Εννοιολογικά προβλήματα τα οποία ελέγχουν την κατανόηση όσον αφορά τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο.
 • Πλαίσια «Ερευνητικά Ερωτήματα» τα οποία συνδέουν τη χημεία με τον κόσμο γύρω μας. Χαρακτηριστικά θέματα των πλαισίων αυτών είναι τα υλικά, η ιατρική και το περιβάλλον. Αυτές οι ενότητες μπορούν να θεωρηθούν η επισφράγιση κάθε κεφαλαίου, καθώς συνοψίζουν αρκετές κύριες έννοιες και υπολογισμούς.
 • Οδηγός μελέτης και βασικοί όροι στο τέλος κάθε κεφαλαίου όπου συνοψίζεται η βασική ύλη, διευκολύνοντας την επανάληψη την και εμπέδωσή της.
 • Σειρά προβλημάτων στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Ο αριθμός και η ποικιλία των προβλημάτων αυτών διασφαλίζουν την εξάσκηση που απαιτείται για να εμπέδωση συγκεκριμένων εννοιών.
 • Ερωτήσεις «Βρείτε τη λύση» που ελέγχουν τη γνώση των φοιτητών σε βασικές έννοιες και την ικανότητά τους να διαβάζουν και να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Test Bank | Εγχειρίδιο διδασκαλίας

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Chemistry (8th ed.) των Jill K. Robinson, John Ε. McMurry, & Robert C. Fay (Pearson, 2020).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Στόχος του βιβλίου είναι να συμβάλει, υιοθετώντας ένα ευνόητο και ενδιαφέρον στιλ γραφής, στην κατανόηση του σχεδιασμού των φαρμάκων και του μοριακού μηχανισμού μέσω του οποίου αυτά δρουν στο ανθρώπινο ...
   Έντυπο: 95.00 85.50
  • Ένα πλήρες εγχειρίδιο που διακρίνεται για την παιδαγωγική δομή του. Με αναλυτικά γραφικά, λύσεις βήμα προς βήμα στα προβλήματα και πλούσιο υλικό για εξάσκηση, βοηθά στην εμπέδωση των εννοιών και ...
   Έντυπο: 115.00 103.50
  • Μεγάλο μέρος της χημείας έχει ως αφετηρία το ερώτημα «πώς». Πώς μπορώ να φτιάξω μια πρωταρχική αλκοόλη; Με αντίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard με φορμαλδεΰδη. Η φυσικοχημεία υποκινείται από το ερώτημα ...
   Έντυπο: 105.00 94.50