Γενική χημεία

 • Επιμέλεια
  • Ιωακεiμ Σπηλιόπουλος
  • Μαρία Κοντού
  • Βασιλική Μαγκαφά
 • Μετάφραση
  • Βασίλης Ντούρος
  • Νίκη Σόρογκα
  • Χρήστος Τζουμανίκας
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Δείτε τα αγαπημένα
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια διαυγή, συνεκτική εισαγωγή στη χημεία βοηθώντας τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να εξοικειωθούν με το αντικείμενο. Οι συγγραφείς έχουν σχεδιάσει τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του συγγράμματος βασιζόμενοι σε εκπαιδευτική έρευνα και στρατηγικές οι οποίες βοηθούν τον φοιτητή να επιτύχει. Τα ερωτήματα, τα λυμένα παραδείγματα και τα πρακτικά προβλήματα που περιλαμβάνονται στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πιο κοινών λαθών και παρανοήσεων στο πεδίο της χημείας.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Test Bank | Εγχειρίδιο διδασκαλίας

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Chemistry (8th ed.) των Jill K. Robinson, John Ε. McMurry, & Robert C. Fay (Pearson, 2020).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Στόχος του βιβλίου είναι να συμβάλει, υιοθετώντας ένα ευνόητο και ενδιαφέρον στιλ γραφής, στην κατανόηση του σχεδιασμού των φαρμάκων και του μοριακού μηχανισμού μέσω του οποίου αυτά δρουν στο ανθρώπινο ...
   Έντυπο: 95.00 85.50
  • Ένα πλήρες εγχειρίδιο που διακρίνεται για την παιδαγωγική δομή του. Με αναλυτικά γραφικά, λύσεις βήμα προς βήμα στα προβλήματα και πλούσιο υλικό για εξάσκηση, βοηθά στην εμπέδωση των εννοιών και ...
   Έντυπο: 115.00 103.50
  • Μεγάλο μέρος της χημείας έχει ως αφετηρία το ερώτημα «πώς». Πώς μπορώ να φτιάξω μια πρωταρχική αλκοόλη; Με αντίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard με φορμαλδεΰδη. Η φυσικοχημεία υποκινείται από το ερώτημα ...
   Έντυπο: 105.00 94.50