Οργανική χημεία

 • Επιμέλεια
  • Αναστάσιος Τρογκάνης
  • Γεράσιμος Ρασσιάς
  • Ανδρέας Τσοτίνης
 • Μετάφραση
  • Δημήτρης Αλίβερτης
  • Θωμάς Γιαννόπουλος
  • Ιωάννης Παπαναστασίου
  • Μαρία Τσιτοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Ένα πλήρες εγχειρίδιο που διακρίνεται για την παιδαγωγική δομή του. Με αναλυτικά γραφικά, λύσεις βήμα προς βήμα στα προβλήματα και πλούσιο υλικό για εξάσκηση, βοηθά στην εμπέδωση των εννοιών και στη θεμελίωση στέρεων βάσεων στο πεδίο της οργανικής χημείας.


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Organic Chemistry (11th ed.) των Francis A. Carey, Robert M. Giuliano, Neil T. Allison, Susan L. Bane (McGraw-Hill, 2019)


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank στα ελληνικά | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ