Επιστημολογία της ψυχολογίας

Mια κριτική εισαγωγή
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 440
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2020
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
30.00 27.00

Tο βιβλίο αποσκοπεί στην πραγμάτευση ορισμένων κομβικών, ελλιπώς διερευνημένων επιστημολογικών ζητημάτων της ψυχολογίας.

Αρχικά, εξετάζονται οι βασικές προσεγγίσεις στην επιστημολογία υπό το πρίσμα της σχέσης τους προς την ψυχολογία. Εν συνεχεία, επιχειρείται η χαρτογράφηση της θέσης της ψυχολογίας στο ευρύτερο πλέγμα των επιστημών. Αναλύονται οι επιστημολογικές παραδοχές στις οποίες εδράζεται ο προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου της ψυχολογίας και η μεθοδολογία της ψυχολογικής έρευνας. Επιπλέον, αναδεικνύεται η επιστημολογική θεμελίωση των βασικών ψυχολογικών θεωριών. Εν κατακλείδι, εξετάζεται το ζήτημα της κρίσης και του κατακερματισμού της ψυχολογίας, όπως επίσης οι σημαντικότερες απόπειρες υπέρβασής της και ενοποίησης της ψυχολογικής γνώσης.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ