Εκπαιδευτική ψυχολογία

Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία
 • Επιμέλεια
  • Παναγιώτα Δημητροπούλου
 • Μετάφραση
  • Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου
  • Αλεξία Μπακοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 800
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
100.00 90.00

Η Εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια στο πεδίο. Βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν στέρεες θεωρητικές και ερευνητικές βάσεις, προσφέροντας παράλληλα τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την εφαρμογή της θεωρίας.

Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια μελέτη περίπτωσης από τη διδακτική πρακτική, η οποία αξιοποιείται και αναπτύσσεται σε ολόκληρη την ενότητα, με στόχο να αποσαφηνίσει αφηρημένες και δυσνόητες έννοιες μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών στην τάξη.

 


Πρωτότυπος τίτλος:
Educational Psychology: Windows on Classrooms (10th ed.)
Paul Eggen, Don Kauchak
(Pearson,2016)


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ