Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης

 • Επιμέλεια
  • Κατερίνα Μανιαδάκη
  • Στάθης Παπασταθόπουλος
 • Μετάφραση
  • Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου
  • Αλεξία Μπακοπούλου
  • Αντωνία Ψαρρού
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο ενσωματώνει την κλασική και σύγχρονη θεωρία και έρευνα στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, με έμφαση στη διά βίου ανάπτυξη και τη διασύνδεσή της με τη βιολογία και το περιβάλλον του ατόμου. Παρουσιάζει επίσης τα κοινά χαρακτηριστικά και τις διαφορές των επιμέρους εθνικών ομάδων και πραγματεύεται το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το άτομο.

Στόχος της συγγραφέως είναι να προσφέρει ένα σύγγραμμα που επιτρέπει στους φοιτητές την ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και της θεωρίας, την εμπέδωση των διαφόρων εκφάνσεων της ανάπτυξης, την κριτική εξέταση των αντικρουόμενων απόψεων, καθώς και την εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινή τους ζωή.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Development Through the Lifespan (7th ed.) της Laura E. Berk (Pearson, 2018).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Εκπαιδευτική ψυχολογία

   Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία
   Η Εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια στο πεδίο. Βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν στέρεες θεωρητικές και ερευνητικές βάσεις, προσφέροντας παράλληλα τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την εφαρμογή ...
   Έντυπο: 100.00
  • Μια εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας με άξονα στις σημαντικότερες θεωρίες για την ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε όσους ασχολούνται με τις επιστήμες υγείας, αλλά και ...
   Έντυπο: 24.88
   epub: 17.99
  • Ο άνθρωπος, το ηθικό ζώο

   Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
   Κάθε τόσo o κόσμoς των ιδεών συγκλoνίζεται από μια επιστημoνική μετατόπιση. Όπως μας δείχνει σ' αυτό τo πρωτoπoριακό βιβλίo τoυ o Robert Wright, μια τέτoια επιστημoνική μετατόπιση συμβαίνει τώρα - ...
   Έντυπο: 24.88