Διοικητική επιστήμη

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 • Επιμέλεια
  • Γιάννης Κωνσταντάρας
 • Μετάφραση
  • Δημήτρης Χατζούδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 912
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2014
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
81.62 73.46

Η Διοικητική επιστήμη  βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει εννοιολογικά το ρόλο της διοικητικής επιστήμης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας τις μαθηματικές και τεχνικές έννοιες με απλό, εύληπτο και πρακτικό τρόπο. Στόχος του βιβλίου είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη φύση και το ρόλο της επιχειρησιακής έρευνας και να περιγράψει σαφώς τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην επιχειρησιακή έρευνα και στη διαδικασία λήψης επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, σεναρίων και περιπτώσεων, στοχεύοντας στην πρακτική εφαρμογή των τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ασκήσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρακτικά επιχειρησιακά προβλήματα και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου κάθε ενότητας.

Επιπλέον, η εκμάθηση κάθε τεχνικής επιχειρησιακής έρευνας συνοδεύεται από τη χρήση του Microsoft Excel. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Κάτω από αυτό το πρίσμα, το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές και μετά το πέρας των σπουδών τους ως επαγγελματικό εργαλείο.

Το σύγγραμμα προσφέρει τόσο ακαδημαϊκή, όσο και πρακτική εξοικείωση με τις πλέον σημαντικές τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας (π.χ. γραμμικός προγραμματισμός, προγραμματισμός έργων, μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων, δυναμικός προγραμματισμός, προσομοιώσεις κ.ά.). Οι αναγνώστες θα ωφεληθούν σημαντικά από την πρακτική προσέγγιση του βιβλίου. Κάθε τεχνική παρουσιάζεται με πολυδιάστατο τρόπο και με τη χρήση πολλαπλών παραδειγμάτων.

Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο τα τελευταία 20 χρόνια, με 13 ήδη διεθνείς εκδόσεις.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, Revised, 13th Edition – See more at: http://www.cengage.com/search/productOverview.do?Ntt=89345030233940297818377631611029508158&N=16+4294922239+4294922525&Ntk=P_EPI#sthash.3jXMn0Ob.dpuf
An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, Revised, 13th Edition – See more at: http://www.cengage.com/search/productOverview.do?Ntt=89345030233940297818377631611029508158&N=16+4294922239+4294922525&Ntk=P_EPI#sthash.3jXMn0Ob.dpuf
An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, Revised, 13th Edition – See more at: http://www.cengage.com/search/productOverview.do?Ntt=89345030233940297818377631611029508158&N=16+4294922239+4294922525&Ntk=P_EPI#sthash.3jXMn0Ob.dpuf
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ