Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και γραμμικός προγραμματισμός

Λύσεις προβλημάτων με το πρόγραμμα R
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 464
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2020
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
35.00 31.50

Ο συνδυασμός ενός ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου, της χρήσης δεδομένων σε μεγάλη έκταση (Big Data), αλλά και της ευχέρειας εφαρμογής εμπειρικών μεθόδων είναι χαρακτηριστικά αναγκαία στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας εξαιτίας της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που οι επιστήμες καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Για πρώτη φορά, το παρόν σύγγραμμα έρχεται να συνδυάσει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις μεθόδους του Γραμμικού Προγραμματισμού με την υπολογιστική δύναμη του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα R, με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει ισχυρή βάση προκειμένου να εφαρμόσει τις μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο λογισμικό αλλά και να δώσει ερμηνεία στο αποτέλεσμα.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται όλες οι συνήθεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού (Μέθοδος Simplex, Μ, Δυϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας, Πρόβλημα Μεταφοράς, Ακέραιος Προγραμματισμός κ.ά.), οι οποίες συμπληρώνονται από επίλυση προβλημάτων Οικονομικής, κυρίως, Θεωρίας μέσω του λογισμικού R με τρόπο αναλυτικό και σαφή. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται η καινοτομία αλλά και η συνεισφορά του. Επίσης, όλα τα κεφάλαια συνοδεύονται από πλούσιο υλικό προς επίλυση. Μια δεύτερη και ιδιαιτέρως καινοτόμος συνεισφορά του παρόντος συγγράμματος αφορά την παρουσίαση και περιγραφή της Ανάλυσης Περιβάλλουσας Δεδομένων και την εφαρμογή της σε πραγματικά προβλήματα που αναφέρονται στην Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας, καθιστώντας το ένα ολοκληρωμένο προπτυχιακό εγχειρίδιο αλλά και σημείο αναφοράς για προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών που σχετίζονται με ποσοτικές μεθόδους Γραμμικού Προγραμματισμού, Οικονομικών και Διοικητικής Επιστήμης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που η ύλη εστιάζει τόσο σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Οικονομικής Επιστήμης όσο και Σχολών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το βιβλίο μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και από ένα ευρύ φάσμα άλλων ειδικοτήτων (φοιτητές Κοινωνικών Επιστημών αλλά και Πολυτεχνικών σχολών).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ