Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και γραμμικός προγραμματισμός

Λύσεις προβλημάτων με το πρόγραμμα R
 • Διαστάσεις
  • 17X24cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Η σύζευξη ενός ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου, της χρήσης δεδομένων σε μεγάλη έκταση (Big Data), αλλά και της ευχέρειας στην εφαρμογή εμπειρικών μεθόδων είναι αναγκαίος στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που οι επιστήμες καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για πρώτη φορά στο παρόν σύγγραμμα, το θεωρητικό υπόβαθρο συνδυάζεται με τις μεθόδους του Γραμμικού Προγραμματισμού και την υπολογιστική δύναμη του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα R με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει ισχυρή βάση, προκειμένου να εφαρμόσει τις μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο λογισμικό, αλλά να δώσει ερμηνεία στο αποτέλεσμα.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται όλες οι συνήθεις μέθοδοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού (Μέθοδος Simplex, Μ, Δυική Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας, Πρόβλημα Μεταφοράς, Ακέραιος Προγραμματισμός κ.ά.), οι οποίες συμπληρώνονται από την επίλυση προβλημάτων οικονομικής, κυρίως, θεωρίας μέσω του λογισμικού R με τρόπο αναλυτικό και σαφή. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται και η καινοτομία αλλά και η συνεισφορά του. Επιπλέον, όλα τα κεφάλαια συνοδεύονται από πλούσιο υλικό προς επίλυση.

Η δεύτερη συνεισφορά του παρόντος συγγράμματος συνίσταται στην παρουσίαση και περιγραφή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων και τη χρησιμοποίησή της σε πραγματικά προβλήματα αναφορικά με την Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας, καθιστώντας το ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σημείο αναφοράς για μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα διδακτορικών που σχετίζονται με ποσοτικές μεθόδους Γραμμικού Προγραμματισμού, Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την εστίασή του σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) τόσο της Οικονομικής Επιστήμης όσο και Σχολών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το βιβλίο μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από ένα ευρύ φάσμα άλλων ειδικοτήτων (όπως φοιτητές Κοινωνικών Επιστημών και Πολυτεχνικών σχολών).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο ερευνητικής μεθοδολογίας, με 13 διεθνείς εκδόσεις, που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, προσαρμοσμένο στον τρόπο με τον οποίο φοιτητές και διδάσκοντες χρησιμοποιούν το υλικό των συγγραμμάτων, αλλά ...
   Έντυπο: 80.00 72.00
  • Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το διαδίκτυο και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαταλείποντας ...
   Έντυπο: 93.00 83.70
   epub: 64.99
  • Διοικητική επιστήμη

   ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   Η Διοικητική επιστήμη  βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει εννοιολογικά το ρόλο της διοικητικής επιστήμης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας τις μαθηματικές και τεχνικές έννοιες με απλό, εύληπτο και πρακτικό τρόπο. ...
   Έντυπο: 81.62 73.46
   epub: 57.99