Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών

 • Επιμέλεια
  • Πρόδρομος Χατζόγλου
 • Μετάφραση
  • Αριστείδης Χράπαλος
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 560
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2016
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Οκτώβρης 2022 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση:

Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών
2η έκδοση
R. Dan Reid, Nada R. Sanders

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το διαδίκτυο και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές πρακτικές. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια των οργανισμών να πετύχουν σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία κάθε τμήματος μιας επιχείρησης.

Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις, εστιάζοντας τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Βασικοί τους στόχοι είναι να εφοδιάσουν τον αναγνώστη με τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών και να συμβάλλουν στην πλήρη κατανόησή τους, αλλά και να καταστήσουν σαφείς την αναγκαιότητα και την καθολικότητα της διοίκησης λειτουργιών, δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω εμβάθυνση.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

• Μαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου.
• Εξάσκηση στο διαδίκτυο.
• Βασικοί όροι και σύνοψη κεφαλαίων.
• Μελέτες περίπτωσης.
• Σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
• Παρουσίαση της διοίκησης λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης.


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά | Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου | Τράπεζα ερωτήσεων (Test Bank) μεταφρασμένων στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite


Πρωτότυπος τίτλος: Operations Management: An Integrated Approach, 5th Edition

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ