Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης

ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
 • Επιμέλεια
  • Στέλιος Κώτσιος
 • Μετάφραση
  • Στέλιος Κώτσιος
  • Ζήνων Λυγάτσικας
  • Παναγιώτης Σακκαλής
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 1048
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2009
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
79.63 71.67

Ένα κλασικό εγχειρίδιο με πολλές επεξηγήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο τρόπος παρουσίασης που υιοθετείται είναι εσκεμμένα μη φορμαλιστικός και «φιλικός στο χρήστη».Οι συγγραφείς προσπαθούν να προβλέψουν τις απορίες των φοιτητών στη διάρκεια της μελέτης. Τα μαθηματικά εργαλεία εμπλουτίζονται σταδιακά, διευκολύνοντας την κατανόηση. Όπου χρειάζεται, επεξηγηματικά γραφήματα ενισχύουν οπτικά τα αλγεβρικά αποτελέσματα.

Στους παραπάνω λόγους οφείλεται η πρωτοφανής διεθνής επιτυχία αυτής της ολοκληρωμένης εισαγωγής στα μαθηματικά που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι σε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία της ανάλυσής τους.

Το βιβλίο καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες οικονομικής ανάλυσης:

•     Στατική (ανάλυση ισορροπίας).
•     Συγκριτική στατική.
•     Προβλήματα βελτιστοποίησης (ως μια ειδική κατηγορία της στατικής).
•     Δυναμική ανάλυση.
•     Δυναμική βελτιστοποίηση.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται:

•     Εμπλουτισμός της ύλης με νέες οικονομικές εφαρμογές.
•     Ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη θεωρία βέλτιστου ελέγχου.
•     Αναθεωρημένες ασκήσεις και προβλήματα για μεγαλύτερη εξοικείωση του φοιτητή με τη θεωρία.

Ένα εξαιρετικά παιδαγωγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως σε οικονομικές σχολές σε όλο τον κόσμο.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο προσφέρονται από τις εκδόσεις Κριτική:

•  Το εγχειρίδιο διδασκαλίας (instructor manual) με τις αναλυτικές λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου

•  Το link για την ιστοσελίδα του μαθήματος «Introduction to Mathematical Economics» του δεύτερου συγγραφέα του βιβλίου, Kevin Wainwright, όπου διατίθενται σημειώσεις και προτεινόμενες ασκήσεις με τις λύσεις τους

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ