drawer
  • Κατάλογος βιβλίων
  • Ενότητες

Κατάλογος

catalog

Κατεβάστε
τον κατάλογο βιβλίων των εκδόσεων Κριτική

PDF (9,1 Mb)

Επικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις καταλόγου

ΕΝΟΤΗΤΑ : Μακροοικονομική
53 αποτελέσματα
Το βασικό θέμα που διατρέχει το βιβλίο είναι η ανάγκη να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα των οικονομικών: τι, πώς και για ποιον. Οι φοιτητές εισάγονται σε ...
Έντυπο:

Το βασικό θέμα που διατρέχει το βιβλίο είναι η ανάγκη να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα των οικονομικών: τι, πώς και για ποιον. Οι φοιτητές εισάγονται σε αυτά τα ερωτήματα και στους διαφορετικούς μηχανισμούς (της αγοράς και μη) που χρησιμοποιούν τα έθνη για να τα απαντήσουν. Μαθαίνουν ότι οι αγορές μερικές φορές αποτυγχάνουν να δώσουν τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις, αλλά και ότι και η κυβερνητική παρέμβαση μπορεί επίσης να αποτύχει. Απαιτείται εξαρχής κριτική σκέψη.

Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με πραγματικές εφαρμογές των βασικών εννοιών. Καθώς εξελίσσονται τα κεφάλαια, οι εμπειρικές απεικονίσεις συνεχίζουν να ζωντανεύουν την ανάλυση του κειμένου. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ενότητα Οπτικές Πολιτικής που προκαλεί τον φοιτητή να εφαρμόσει τις νέες έννοιες σε πραγματικά ζητήματα.

Σε αυτό το πλήρες σύγγραμμα παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της δομής και λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας του συστήματος και της αγοράς ηλεκτρισμού, της μεταφοράς ενέργειας, του ...
Έντυπο:

Σε αυτό το πλήρες σύγγραμμα παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της δομής και λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας του συστήματος και της αγοράς ηλεκτρισμού, της μεταφοράς ενέργειας, του ημερήσιου προγραμματισμού δέσμευσης μονάδων, των εφεδρειών, της απόκρισης ζήτησης, του υδροθερμικού προγραμματισμού, των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε τεχνολογίες παραγωγής και της διαχείρισης ρίσκου.

Το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερα από 140 παραδείγματα, που εμπνέονται από πραγματικές εφαρμογές στη βιομηχανία και συνδέουν θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες με πρακτικά ζητήματα στον σχεδιασμό αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παρουσιάζει περισσότερα από 100 παραδείγματα και ασκήσεις βασισμένες σε κώδικα, με επιλεγμένες λύσεις για τους αναγνώστες. Επιπλέον, δείχνει πώς εφαρμόζονται τα μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού σε βιομηχανικές εφαρμογές. Χωρίς να απαιτεί ένα προχωρημένο υπόβαθρο στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ή τα ενεργειακά οικονομικά, αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς των ηλεκτρολόγων μηχανικών, οικονομικών και επιχειρησιακής έρευνας, καθώς και μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον χώρο για επαγγελματίες σε ενεργειακές εταιρείες, οργανισμούς διαμόρφωσης ενεργειακής πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές.

Η αγορά των μέσων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης

Μια μικροοικονομική προσέγγιση
Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την οργάνωση και λειτουργία της βιομηχανίας του θεάματος και ειδικότερα την αγορά των μέσων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Χρησιμοποιώντας βασικές αρχές μικροοικονομικής ...
Έντυπο: 30.00 27.00

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την οργάνωση και λειτουργία της βιομηχανίας του θεάματος και ειδικότερα την αγορά των μέσων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Χρησιμοποιώντας βασικές αρχές μικροοικονομικής θεωρίας και βιομηχανικής οργάνωσης, το βιβλίο αναλύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης βιομηχανίας που την καθιστούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι των σύγχρονων αγορών.

Στην αρχή του παρουσιάζονται τα μακροοικονομικά μεγέθη της αγοράς σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο αναλύοντας τη σημασία του κλάδου στην οικονομική δραστηριότητα των αναπτυγμένων οικονομιών. Κατόπιν αναλύονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης αγοράς και προσδιορίζουν τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης της. Στη συνέχεια ο συγγραφέας πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές κατανέμουν τον χρόνο τους μεταξύ εργασίας και ψυχαγωγίας παρουσιάζοντας τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για υπηρεσίες και αγαθά ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η διάκριση μεταξύ αγαθών εμπειρίας και χρηστικών αγαθών παρουσιάζεται στη συνέχεια του βιβλίου με την ανάλυση της αγοραίας ισορροπίας των αγαθών εμπειρίας. Το κοινωνικό κεφάλαιο, η αλληλεξάρτηση της ζήτησης, οι κοινές αξίες και ενδιαφέροντα καθώς και η συλλογική συμπεριφορά ως προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για αγαθά εμπειρίας παρουσιάζονται διεξοδικά.

Στη νέα, 2η έκδοση (3η αμερικανική) της Μακροοικονομικής οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List συνεχίζουν να αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την ...
Έντυπο: 68.00 61.20

Στη νέα, 2η έκδοση (3η αμερικανική) της Μακροοικονομικής οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List συνεχίζουν να αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των οικονομικών να προβλέπουν και να βελτιώνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. Παράλληλα, με απλό και εύληπτο τρόπο δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά. Βελτιστοποίηση, ισορροπία και εμπειρισμός είναι οι τρεις κεντρικές ιδέες, τις οποίες πραγματεύονται οι συγγραφείς στα επιμέρους κεφάλαια.

Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από ...
Έντυπο: 100.00 90.00

Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από την οικονομική ζωή, καθώς και πολλές εφαρμογές της οικονομικής πολιτικής, το βιβλίο φέρνει τον αναγνώστη στο προσκήνιο των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. Στα χαρακτηριστικά του αυτά οφείλεται η τεράστια επιτυχία που γνωρίζει τόσο μεταξύ των φοιτητών όσο και των απλών αναγνωστών.

Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από ...
Έντυπο: 49.00 44.10

Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από την οικονομική ζωή, καθώς και πολλές εφαρμογές της οικονομικής πολιτικής, το βιβλίο φέρνει τον αναγνώστη στο προσκήνιο των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. Στα χαρακτηριστικά του αυτά οφείλεται η τεράστια επιτυχία που γνωρίζει τόσο μεταξύ των φοιτητών όσο και των απλών αναγνωστών.

Ειδικότερα, ο Β΄ τόμος εστιάζεται κυρίως σε θέματα μακροοικονομικής και παγκόσμιας οικονομίας, παραθέτοντας ενδιαφέροντα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης από τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.

Στόχος του συγγράμματος είναι να εξετάσει τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των οικονομικών διακυμάνσεων και της μακροοικονομικής πολιτικής, εφαρμόζοντάς τα παράλληλα σε διάφορα συγκεκριμένα σύγχρονα ζητήματα, όπως: πώς διαχέονται οι υφέσεις ...
Έντυπο: 33.00 29.70

Στόχος του συγγράμματος είναι να εξετάσει τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των οικονομικών διακυμάνσεων και της μακροοικονομικής πολιτικής, εφαρμόζοντάς τα παράλληλα σε διάφορα συγκεκριμένα σύγχρονα ζητήματα, όπως: πώς διαχέονται οι υφέσεις και οι κρίσεις; Είναι η ανεργία το αποτέλεσμα της χαμηλής συνολικής ζήτησης ή αλλιώς του υπερβολικά υψηλού κόστους εργασίας; Ποια μέσα διαθέτουν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις για να τονώσουν τη δραστηριότητα όταν η ιδιωτική ζήτηση είναι αναιμική; Μπορεί η νομισματική πολιτική να χάσει την αποτελεσματικότητά της, όπως φαίνεται να συνέβη μετά τη Μεγάλη Ύφεση σε πολλές χώρες που βρέθηκαν κολλημένες σε ατέρμονες «παγίδες ρευστότητας;»

Η Δυναμική διεθνής μακροοικονομική απευθύνεται σε φοιτητές Οικονομικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις δυναμικές πτυχές των διεθνών μακροοικονομικών συναλλαγών. Κύριος στόχος του βιβλίου και της παρουσίασης των θεμάτων είναι ...
Έντυπο: 18.00 16.20

Η Δυναμική διεθνής μακροοικονομική απευθύνεται σε φοιτητές Οικονομικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις δυναμικές πτυχές των διεθνών μακροοικονομικών συναλλαγών. Κύριος στόχος του βιβλίου και της παρουσίασης των θεμάτων είναι η ανάλυση μέσα από μια ολοκληρωμένη δυναμική προσέγγιση, όπου οι οικονομικές αποφάσεις και οι συνθήκες που δημιουργούν είναι αποτέλεσμα βέλτιστης συμπεριφοράς που μεταβάλλεται στον χρόνο, κάτι το οποίο εναρμονίζεται με τις σύγχρονες τάσεις στην οικονομική επιστήμη.

Μακροοικονομική

Πολυπρισματική προσέγγιση
Η ουσία των οικονομικών είναι οι ιδέες, όχι τα υποδείγματα. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μεταδώσει στους αναγνώστες τις ιδέες που συνθέτουν τα σύγχρονα οικονομικά. Αυτές οι ιδέες περιλαμβάνουν ...
Έντυπο: 77.00 69.30

Η ουσία των οικονομικών είναι οι ιδέες, όχι τα υποδείγματα. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μεταδώσει στους αναγνώστες τις ιδέες που συνθέτουν τα σύγχρονα οικονομικά. Αυτές οι ιδέες περιλαμβάνουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, όσο και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι πολιτικές που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας

Μακροοικονομική - Τόμος Α΄
Το βιβλίο Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας - Μακροοικονομική κινείται σε δύο άξονες. Στον πρώτο παρατίθεται η συνήθης θεματολογία, όπως αποτυπώνεται από τα σύγχρονα εγχειρίδια της Μακροοικονομικής, και συγκεκριμένα η κλασική, η ...
Έντυπο: 35.00 31.50

Το βιβλίο Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας – Μακροοικονομική κινείται σε δύο άξονες. Στον πρώτο παρατίθεται η συνήθης θεματολογία, όπως αποτυπώνεται από τα σύγχρονα εγχειρίδια της Μακροοικονομικής, και συγκεκριμένα η κλασική, η κεϋνσιανή και η μετακεϋνσιανή ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων. Αναπτύσσονται δηλαδή θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του ύψους του εισοδήματος και της απασχόλησης.

Στον δεύτερο παρακολουθούνται αφενός οι μεταβολές στις δομές των οικονομιών και η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου, αφετέρου η οικονομική σκέψη που διατυπώθηκε προκειμένου να ερμηνευθούν οι αλλαγές.

Από τρεις διαπρεπείς επιστήμονες, η νέα έκδοση της Μακροοικονομικής διατηρεί την παιδαγωγική της δομή, που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια του πεδίου, καλύπτοντας παράλληλα ευρύ ...
Έντυπο: 85.00 76.50

Από τρεις διαπρεπείς επιστήμονες, η νέα έκδοση της Μακροοικονομικής διατηρεί την παιδαγωγική της δομή, που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια του πεδίου, καλύπτοντας παράλληλα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών θεμάτων και εννοιών με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.

Η βασική διαφορά του βιβλίου του George J. Borjas από άλλα εγχειρίδια του πεδίου έγκειται στη φιλοσοφία του: Στόχος του συγγραφέα είναι να αποσαφηνίσει τον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούν ...
Έντυπο: 57.00 51.30

Η βασική διαφορά του βιβλίου του George J. Borjas από άλλα εγχειρίδια του πεδίου έγκειται στη φιλοσοφία του: Στόχος του συγγραφέα είναι να αποσαφηνίσει τον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές εργασίας και όχι να εστιαστεί στην περιγραφή των συνθηκών στην αγορά εργασίας σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται συνοψίζουν τα βασικά γεγονότα, τα οποία μια καλή θεωρία της αγοράς εργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύσει, ώστε να διαμορφώσει την αντίληψή μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. Ο συγγραφέας προχωρά ακόμη σε μια ανασκόπηση του πεδίου των οικονομικών εργασίας, δίνοντας έμφαση τόσο στη θεωρία όσο και στα εμπειρικά δεδομένα.

Στη Μακροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να ...
Έντυπο:

Στη Μακροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να βελτιώνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. Παράλληλα, δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αριστοποίηση, ισορροπία και εμπειρισμός είναι οι τρεις κεντρικές ιδέες, τις οποίες πραγματεύονται οι συγγραφείς στα επιμέρους κεφάλαια.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφερε τα οικονομικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την αβεβαιότητα να ανατρέπει τον οικονομικό σχεδιασμό επιχειρήσεων, καταναλωτών, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και κυβερνήσεων. Το βιβλίο αυτό δίνει τη ...
Έντυπο: 56.73 51.06

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφερε τα οικονομικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την αβεβαιότητα να ανατρέπει τον οικονομικό σχεδιασμό επιχειρήσεων, καταναλωτών, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και κυβερνήσεων. Το βιβλίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να προσεγγίσει τα σημαντικά πρόσφατα γεγονότα από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης και να εμβαθύνει σε σύνθετα ζητήματα της οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Το εξαιρετικό προσόν αυτού του εισαγωγικού βιβλίου οικονομικής θεωρίας έγκειται στον τρόπο γραφής του, που είναι "φιλικός" προς τον ...
Έντυπο: 29.86 26.87

Το εξαιρετικό προσόν αυτού του εισαγωγικού βιβλίου οικονομικής θεωρίας έγκειται στον τρόπο γραφής του, που είναι «φιλικός» προς τον φοιτητή.

Το βιβλίο "Keynes: Επιστροφή στη διδασκαλία του" έρχεται την κατάλληλη στιγμή, αποκαλύπτοντας την κοντόφθαλμη προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας των τελευταίων δεκαετιών, που απέδιδε στην αγορά την ιδιότητα να βρίσκει αυτόματα ...
Έντυπο: 19.91 17.92

Το βιβλίο «Keynes: Επιστροφή στη διδασκαλία του» έρχεται την κατάλληλη στιγμή, αποκαλύπτοντας την κοντόφθαλμη προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας των τελευταίων δεκαετιών, που απέδιδε στην αγορά την ιδιότητα να βρίσκει αυτόματα λύσεις στα προβλήματα χωρίς την κρατική παρέμβαση. Σήμερα, έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι υπάρχει εγγενής τάση στο σύστημα να παράγει ανισορροπία. Έτσι, οι ιδέες του Keynes για την αβεβαιότητα, τη χαλιναγώγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την αρχιτεκτονική του διεθνούς νομισματικού συστήματος είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.