Μακροοικονομική

Πολυπρισματική προσέγγιση
 • Επιμέλεια
  • Ιωάννης Γιωτόπουλος
  • Παναγιώτης Κωνσταντίνου
 • Μετάφραση
  • Σταμάτης Πάρχας
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Η ουσία των οικονομικών είναι οι ιδέες, όχι τα υποδείγματα. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις ιδέες που συνθέτουν τα σύγχρονα οικονομικά. Αυτές οι ιδέες περιλαμβάνουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, όσο και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι πολιτικές που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει την οικονομική θεωρία περισσότερο ως μια μεταβαλλόμενη ευρετική παρά ως μια αμετάβλητη επιστημονική θεωρία. Έτσι, ενώ η έκθεση των υποδειγμάτων είναι παρόμοια με άλλα βιβλία, η παρουσίαση της εφαρμογής τους διαφέρει, δίνοντας έμφαση στις δυσκολίες που προκύπτουν, κάτι που τα περισσότερα γνωστά εγχειρίδια προσπερνούν.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Macroeconomics (11th ed.) του David Colander (McGraw Hill, 2020)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Από τρεις διαπρεπείς επιστήμονες, η νέα έκδοση της Μακροοικονομικής διατηρεί την παιδαγωγική της δομή, που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια του πεδίου, καλύπτοντας παράλληλα ευρύ ...
   Έντυπο: 85.00 76.50
  • Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της Οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από ...
   Έντυπο: 50.00 45.00
   epub: 35.00
  • Στη Μακροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να ...
   Έντυπο: 73.00 65.70
   epub: 51.00