Μακροοικονομική

Πολυπρισματική προσέγγιση
 • Επιμέλεια
  • Ιωάννης Γιωτόπουλος
  • Παναγιώτης Κωνσταντίνου
 • Μετάφραση
  • Σταμάτης Πάρχας
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 656
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
77.00 69.30

Η ουσία των οικονομικών είναι οι ιδέες, όχι τα υποδείγματα. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μεταδώσει στους αναγνώστες τις ιδέες που συνθέτουν τα σύγχρονα οικονομικά. Αυτές οι ιδέες περιλαμβάνουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, όσο και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι πολιτικές που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Οι ιδέες διακρίνονται από πολυπρισματικές αποχρώσεις – τα υποδείγματα όχι. Από την αρχή, το βιβλίο παρέχει μια εμπλουτισμένη αφήγηση, που δίνει έμφαση τόσο στις έννοιες όσο και στα υποδείγματα. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη μακροοικονομική θεωρία περισσότερο ως μια μεταβαλλόμενη ευρετική παρά ως μια αμετάβλητη επιστημονική θεωρία. Έτσι, ενώ η έκθεση των υποδειγμάτων είναι παρόμοια με άλλα βιβλία, η παρουσίαση της εφαρμογής τους διαφέρει, εστιάζοντας στις δυσκολίες που προκύπτουν, κάτι που τα περισσότερα γνωστά εγχειρίδια προσπερνούν.

Η πραγμάτευση της μακροοικονομίας γίνεται υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων, με πλούσια παραδείγματα και ζητήματα για προβληματισμό. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του συγγράμματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Σχόλια περιθωρίου: Υπογραμμίζουν και αποδίδουν περιληπτικά την ύλη, βοηθώντας τους φοιτητές να εστιάσουν στα πιο κομβικά για την κατανόησή τους θέματα.
 • Ερωτήσεις περιθωρίου: Eρωτήσεις αυτοεξέτασης που δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξακριβώσουν αν έχουν κατανοήσει τη θεωρία, πριν προχωρήσουν παρακάτω. Οι απαντήσεις στις Ερωτήσεις περιθωρίου βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
 • Ζητήματα για προβληματισμό: Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σειρά από ερωτήσεις σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν περαιτέρω την οικονομική σκέψη και τις εφαρμογές της.
 • Ερωτήσεις εναλλακτικών προσεγγίσεων: Το υλικό στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει έναν αριθμό ερωτήσεων που ζητούν από τους φοιτητές να εξετάσουν τα οικονομικά από εναλλακτικές προσεγγίσεις.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Macroeconomics (11th ed.) του David Colander (McGraw Hill, 2020)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Από τρεις διαπρεπείς επιστήμονες, η νέα έκδοση της Μακροοικονομικής διατηρεί την παιδαγωγική της δομή, που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια του πεδίου, καλύπτοντας παράλληλα ευρύ ...
   Έντυπο: 85.00 76.50
  • Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της Οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από ...
   Έντυπο: 50.00 45.00
   epub: 35.00
  • Στη Μακροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να ...
   Έντυπο: 73.00 65.70
   epub: 51.00