Τα οικονομικά της εργασίας

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Θεόδωρος Κουτρούκης
 • Πρόλογος
  • Ευαγγελία Παπαπέτρου
 • Μετάφραση
  • Γιώργος Μελισσουργός
 • Αρ. Σελίδων
  • 768
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2016
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
57.00 51.30

Η βασική διαφορά του βιβλίου του George J. Borjas από άλλα εγχειρίδια του πεδίου έγκειται στη φιλοσοφία του: Στόχος του συγγραφέα είναι να αποσαφηνίσει τον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές εργασίας και όχι να εστιαστεί στην περιγραφή των συνθηκών στην αγορά εργασίας σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται συνοψίζουν τα βασικά γεγονότα, τα οποία μια καλή θεωρία της αγοράς εργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύσει, ώστε να διαμορφώσει την αντίληψή μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. Ο συγγραφέας προχωρά ακόμη σε μια ανασκόπηση του πεδίου των οικονομικών εργασίας, δίνοντας έμφαση τόσο στη θεωρία όσο και στα εμπειρικά δεδομένα.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

• Νέα πλαίσια «Θεωρίας στην πράξη».
• Ακριβείς επικαιροποιήσεις.
• Νέα κεφάλαια που παρουσιάζουν τις επιδράσεις των τελευταίων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 


Το βιβλίο του George Borjas αποτελεί ένα από τα καλύτερα συγγράμματα διεθνώς, ακριβώς επειδή ισορροπεί αριστοτεχνικά μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, απλότητας και εμβάθυνσης, ρεαλισμού και εμπειρικής παρατήρησης, σύγχρονων προκλήσεων και κλασικών θεωρητικών προσεγγίσεων.

Ευαγγελία Παπαπέτρου, καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Οι αρετές του εξαιρετικά προσεγμένου αυτού τόμου είναι πολλές: άριστη θεωρητική θεμελίωση, επιλογή πρακτικών παραδειγμάτων, που αναδύονται μέσα από τον οικονομικό βίο, ενδελεχής αποτίμηση των πολιτικών της αγοράς εργασίας, άρτια οικονομετρική και στατιστική υποστήριξη.

Θεόδωρος Κουτρούκης, επικ. καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


 

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά | Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

 

Πρωτότυπος τίτλος: Labor Economics, 7th ed. | George Borjas | McGraw-Hill | 2015

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Εργασιακές σχέσεις

   ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
   Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν όλα τα καίρια θέματα, όπως η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ο αυξημένης σημασίας ρόλος των γυναικών ...
   Έντυπο: 49.77 44.79
  • Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
   Το συλλογικό αυτό έργο προσεγγίζει με πολυπρισματικό τρόπο θέματα σχετικά με την οικονομία των υπηρεσιών. Αρθρώνεται σε τρία μέρη: α) εννοιολογικές και θεωρητικές διευκρινίσεις, β) η οικονομική διάρθρωση των υπηρεσιών, ...
   Έντυπο: 17.91 16.12
  • Οικονομικά της Εργασίας

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΕΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
   Το βιβλίο εξετάζει τους διάφορους παράγοντες –κατώτατος μισθός, νομοθεσία, ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας, συλλογική διαπραγμάτευση, προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, εκπαιδευτικές και μεταναστευτικές πολιτικές– που επηρεάζουν εργαζόμενους και εργοδότες στις ατελείς ...
   Έντυπο: 29.86 26.87