Μακροοικονομική

3η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Νικόλαος Γιαννέλλης
 • Μετάφραση
  • Γιάννης Λαντούρης
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 656
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
85.00

Από τρεις διαπρεπείς επιστήμονες, η νέα έκδοση της Μακροοικονομικής διατηρεί την παιδαγωγική της δομή, που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια του πεδίου, καλύπτοντας παράλληλα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών θεμάτων και εννοιών με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.

Ειδικότερα, στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Οι επιπτώσεις της ύφεση που έπληξε την οικονομία από το 2007 μέχρι το 2009. Οι πιο σημαντικές αλλαγές στο βιβλίο επιχειρούν να εξηγήσουν την πρόσφατη μακροοικονομική εμπειρία, όπως την αυξημένη διάρκεια της ανεργίας, την αργή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας, τα νέα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποίησε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και τις επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής σε μια οικονομία που πλήττεται από σοβαρή ύφεση.
 • Μια απλοποιημένη ανάλυση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που ακολουθεί τις πρόσφατες αλλαγές στην επίσημη μεθοδολογία.
 • Εμπλουτισμένη ανάλυση για την υπερβάλλουσα προσφορά αποταμιευτικών κεφαλαίων στην παγκόσμια οικονομία και για τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών ως δανειστή ύστατης προσφυγής.
 • Αναθεωρημένα διαγράμματα που απεικονίζουν την ιστορική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεταβλητών.

Πρωτότυπος τίτλος:
Macroeconomics, 9th Edition
Andrew B. Abel, Ben Bernanke, Dean Croushore
(Pearson, 2017)


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ