Τρεις μελέτες για τον Χέγκελ

 • Επιμέλεια
  • Νίκος Λίβος
 • Μετάφραση
  • Νίκος Λίβος
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 192
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1998
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
10.45 9.41

Η παρουσίαση σε μετάφραση των τριών μελετών για τον Hegel έχει σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη πρόσληψη του εννοιολογικού οικοδομήματος του μεγάλου γερμανού φιλόσοφου στη χώρα μας. Στις δημοσιευμένες μελέτες του ο Theodor W. Adorno αναπτύσσει με διεισδυτικό τρόπο το σύνολο σχεδόν των εννοιών που παίζουν κεντρικό ρόλο στο έργο του τελευταίου μεγάλου διαλεκτικού ιδεαλιστή.

Κατά την άποψή του «ολόκληρη η εγελιανή φιλοσοφία αποτελεί μια μοναδική προσπάθεια να μεταφρασθεί η πνευματική εμπειρία σε έννοιες». Ο Adorno καταφέρνει στις σημαντικές αυτές μελέτες του να δώσει ακριβώς μια ιδέα αυτής της προσπάθειας, ρίχνοντας περισσότερο φως στους πυκνούς στοχασμούς του Hegel.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ