Τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής

Τριδιάστατη εκτύπωση, ταχεία πρωτοτυποποίηση και άμεση ψηφιακή κατασκευή
 • Επιμέλεια
  • Βασίλης Δεδούσης
  • Γιάννης Γιαννατσής
 • Μετάφραση
  • Βασίλης Δεδούσης
  • Γιάννης Γιαννατσής
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 456
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
70.00 63.00

Η προσθετική κατασκευή (Additive Manufacturing) ή τριδιάστατη εκτύπωση (3D Printing), όπως είναι πιο ευρέως γνωστή, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και ραγδαία αναπτυσσόμενα πεδία στον χώρο των τεχνολογιών ψηφιακής και αυτοματοποιημένης παραγωγής. Ως το νεότερο μέλος στην οικογένεια των κατασκευαστικών τεχνολογιών, η προσθετική κατασκευή ενσωματώνει απόλυτα τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των τεχνολογιών CAD/CAM (Computer-Aided Design/Manufacturing), καθώς απαιτεί την ύπαρξη ψηφιακού μοντέλου με βάση το οποίο κατασκευάζεται, σε μεγάλο βαθμό αυτόματα, το τελικό προϊόν.

Το έργο των Gibson, Rosen και Stucker αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη και εμπεριστατωμένα συγγράμματα στο συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζοντας μια γενική θεώρηση των βασικών αρχών και εννοιών, καθώς και  μια σε βάθος ανάλυση των επιμέρους τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται, επίσης, οι βασικές εφαρμογές των τεχνολογιών στο σχεδιασμό νέων προϊόντων (ταχεία πρωτοτυποποίηση-rapid prototyping) καθώς και ασυνήθιστες ή αναπτυσσόμενες εφαρμογές όπως η παραγωγή σε μικρο-κλίμακα, οι ιατρικές εφαρμογές, η κατασκευή κομματιών για αεροδιαστημικές εφαρμογές και η ταχεία παραγωγή τελικών προϊόντων και εργαλείων (rapid manufacturing/tooling). Το παρόν βιβλίο παρέχει, τέλος, μια περιεκτική επισκόπηση των υποστηρικτικών τεχνολογιών όπως τα σχετικά συστήματα λογισμικού, οι δευτερεύουσες μέθοδοι αναπαραγωγής (χύτευση εν κενώ, χύτευση ακριβείας κ.λπ.) και τελειοποίησης των κομματιών (επιμετάλλωση, λείανση κλπ.).


Πρωτότυπος τίτλος:
Additive Manufacturing Technologies (2nd ed.)
3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing
Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker
(Springer, 2015)


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ