Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση

3η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 21χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 544
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
75.00 67.50

Το βιβλίο καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία μελέτης, σχεδίασης και παραγωγής με τη χρήση υπολογιστή (CAD/CAM) τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και σε επίπεδο θεωρίας για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση.

Στην τρίτη έκδοση έχει εμπλουτιστεί το υλικό για τη μοντελοποίηση, την αντίστροφη μηχανική και την προσθετική κατασκευή. Στη μοντελοποίηση καλύπτονται επιπλέον τα συστήματα άμεσης στερεάς μοντελοποίησης και η αναπαράσταση αντικειμένων ελεύθερης μορφής με χρήση των μεθόδων μοντελοποίησης με παραμετρικές επιφάνειες και με επιφάνειες υποδιαίρεσης. Τα συστήματα αντίστροφης μηχανικής και προσθετικής κατασκευής έχουν πλήρως ενημερωθεί και αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς αιχμής.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δεκατρία κύρια κεφάλαια και περιλαμβάνει πληθώρα σχημάτων για να καταστήσει πιο προσιτές τις έννοιες που αναπτύσσονται. Δεν στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο εμπορικό σύστημα CAD/CAM, γι’ αυτό και οι λειτουργίες που αναπτύσσονται είναι διαθέσιμες σε όλα σχεδόν τα εμπορικά συστήματα. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις επισκόπησης της θεωρίας καθώς και ερωτήσεις σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής που βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης.

Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές/σπουδαστές όσο και σε απόφοιτους μηχανικούς και άλλες συναφείς ειδικότητες των τεχνολογικών και θετικών επιστημών που θέλουν να ενημερωθούν για την εφαρμογή, τις έννοιες, τις αρχές λειτουργίας και την αποδοτική χρήση των συστημάτων σχεδίασης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή.

 


Yποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Microsite

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου,  καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • JAVA

   Εκμάθηση με πρακτικά παραδείγματα
   Tο εγχειρίδιο της Joyce Farrell παρέχει τα θεμέλια για την εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε Java, καλύπτοντας τόσο βασικές έννοιες όσο και πιο προχωρημένα ζητήματα. Ένα από τα βασικά ...
   Έντυπο: 90.00 81.00
  • Τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής

   Τριδιάστατη εκτύπωση, ταχεία πρωτοτυποποίηση και άμεση ψηφιακή κατασκευή
   Η προσθετική κατασκευή (Additive Manufacturing) ή τριδιάστατη εκτύπωση (3D Printing), όπως είναι πιο ευρέως γνωστή, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και ραγδαία αναπτυσσόμενα πεδία στον χώρο των τεχνολογιών ψηφιακής ...
   Έντυπο: 70.00 63.00
  • Εισαγωγή στην πληροφορική

   Θεωρία και πράξη - 2η έκδοση
   Ιούνιος 2022 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημένη έκδοση: Εισαγωγή στην πληροφορική (3η έκδοση) Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne ...
   Έντυπο: