Στατιστική χωρίς μαθηματικά

 • Επιμέλεια
  • Ιωάννης Κατερέλος
  • Γιώργος Μαρκάκης
 • Μετάφραση
  • Αγαμέμνων Μήλιος
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 632
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2020
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
88.00 79.20

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με απλοποιημένο και συνάμα ακριβή τρόπο τη στατιστική ώστε να συμβάλει στην εννοιολογική κατανόηση της ανάλυσης δεδομένων και να την καταστήσει προσιτή στους φοιτητές των κοινωνικών επιστημών, καλύπτοντας ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Eπισκοπήσεις στην αρχή των κεφαλαίων με πληροφορίες για την ύλη που καλύπτεται σε κάθε κεφάλαιο και τους μαθησιακούς του στόχους.
 • Περιλήψεις, οι οποίες υπενθυμίζουν τις βασικές έννοιες που καλύπτονται σε κάθε κεφάλαιο. Οι περιλήψεις είναι σημαντικές για την εμπέδωση των βασικών γνώσεων και τη σύνδεσή τους με τις ήδη γνωστές έννοιες.
 • Ασκήσεις για το SPSS Statistics, δραστηριότητες και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο των γνώσεων και την εφαρμογή τους στην πράξη.
 • Σημεία συζήτησης, που βοηθούν στην πιο αναλυτική εξέταση διαφόρων ιδεών ή θεωριών, καθώς και πλαίσια δραστηριοτήτων, τα οποία παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες για έλεγχο της κατανόησης.
 • Παραδείγματα, όπου παρέχονται πρακτικές εφαρμογές της υπό συζήτηση έννοιας. Τα πρακτικά παραδείγματα βοηθούν τους φοιτητές να κατανοούν πιο εύκολα τη θεωρία. Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα από τη βιβλιογραφία, τα οποία δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργοί ερευνητές από το πεδίο της ψυχολογίας χρησιμοποιούν τις στατιστικές τεχνικές που καλύπτονται στα κεφάλαια του βιβλίου.
 • Πλαίσια προσοχής, τα οποία προειδοποιούν για πιθανά προβλήματα ή θέματα που έχουν σχέση με ορισμένες τεχνικές ή έννοιες της στατιστικής.
 • Στιγμιότυπα οθόνης με σχόλια που υποδεικνύουν ποια κουμπιά πρέπει να πατήσετε στο SPSS Statistics, καθώς και πώς και πού να μετακινήσετε τις πληροφορίες για να πάρετε τις αναλύσεις που χρειάζεστε.

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Statistics Without Maths for Psychology (7th ed.) των Christine P. Dancey & John Reidy (Pearson, 2017)

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά | Μicrosite

Υλικό στο διαδίκτυο: https://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_dancey_statsmath_7/
(μέσα από την ιστοσελίδα της πρωτότυπης έκδοσης)

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ