Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
 • Επιμέλεια
  • Γιάννης Κωνσταντινίδης
 • Πρόλογος
  • Γιάννης Κωνσταντινίδης
  • Γιώργος Παγουλάτος
 • Μετάφραση
  • Γιώργος Χρηστίδης
 • Διαστάσεις
  • 17X24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 750
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2011
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Οκτώβριος 2020 – Κυκλοφορεί σε νέα αναθεωρημένη έκδοση:

Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση
3η έκδοση
Rod Hague, Martin Harrop & John McCormick

Η καλύτερη εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη σε ακόμη πιο βελτιωμένη έκδοση.

Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου των Rod Hague και Martin Harrop είχε πολύ θετική υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι ότι το βιβλίο γράφτηκε με ζωντανό και ρέοντα λόγο, ευρύτητα θεματολογίας, πλήθος σύγχρονων παραδειγμάτων και αναφορών και ουσιαστική προσέγγιση των εννοιών χωρίς  να καταφεύγει σε στείρο ακαδημαϊκό λόγο. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση έχει περαιτέρω βελτιώσει το περιεχόμενο, εμπλουτίζοντάς το με νέες ενότητες, διατηρώντας, όμως, περίπου την ίδια έκταση και μια συνεκτικότερη δομή.

Η νέα έκδοση συμπίπτει με μια περίοδο ραγδαίων παγκόσμιων ανακατατάξεων. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, το βιβλίο αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και χρήσιμο, προσφέροντας εργαλεία κατανόησης και αξιολόγησης του ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου γύρω μας.

Στα εκπαιδευτικά βοηθήματα του βιβλίου περιλαμβάνονται:

•    Προφίλ χωρών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναλύσεις που αποτελούν εκτενείς μελέτες περίπτωσης και συνδέονται με τη θεματική κάθε κεφαλαίου.
•    Ορισμοί των βασικών εννοιών σε διακριτά πλαίσια και χρονολόγια των σημαντικότερων γεγονότων.
•    Πρόσθετη βιβλιογραφία και πηγές στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Το βιβλίο των Rod Hague και Martin Harrop συνδέει τις βασικές θεωρητικές έννοιες της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης με την ερμηνεία της πολιτικής συμπεριφοράς και των θεσμών.Simon Hix, London School of Economics and Political Science


Υλικό στο διαδίκτυο:

Καθώς η ιστοσελίδα της 8ης πρωτότυπης έκδοσης του βιβλίου (στην οποία είναι βασισμένη η 2η ελληνική έκδοση) δεν είναι πλέον διαθέσιμη, σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα της 11ης πρωτότυπης έκδοσης του βιβλίου (https://www.macmillanihe.com/companion/Hague-Harrop-Mccormick-Comparative-Government-And-Politics-11e/), όπου υπάρχει χρήσιμο υλικό (βλ. Guide to Researching Comparative Politics on the Internet).

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας :

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους προσφέρονται επιπλέον από τις εκδόσεις Κριτική μεταφρασμένες στα ελληνικά διαφάνειες για την υποστήριξη των διαλέξεων

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες φοιτητών, προσεγγίζοντας τη μελέτη της πολιτικής και διακυβέρνησης από διαφορετικές οπτικές. Στόχος των συγγραφέων είναι να προσφέρουν έναν πλήρη και ...
   Έντυπο: 54.00 48.60
  • Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

   ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
   Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ...
   Έντυπο: 54.74 49.27
  • Μια σύγχρονη, πλήρης εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Ο συγγραφέας συνδέει τη θεωρία με την πράξη και παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σε κεντρικά ...
   Έντυπο: 55.73 50.16