Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή

 • Επιμέλεια
  • Φίλιππος Προέδρου
  • Χρήστος Φραγκονικολόπουλος
 • Μετάφραση
  • Φίλιππος Προέδρου
  • Χρήστος Φραγκονικολόπουλος
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 864
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2013
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
55.73 50.16

Μια σύγχρονη, πλήρης εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Ο συγγραφέας συνδέει τη θεωρία με την πράξη και παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σε κεντρικά ζητήματα, με έμφαση στο συνδυασμό των κύριων παραδόσεων της θεωρίας των διεθνών σχέσεων με μια πιο πολυεπιστημονική προσέγγιση.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:

• Μελέτες περίπτωσης με τίτλο Η παγκόσμια πολιτική σε δράση όπου εξετάζονται κεντρικής σημασίας γεγονότα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε την παγκόσμια πολιτική.
• Πλαίσια με τίτλο Παγκόσμιοι δρώντες όπου αναλύονται η φύση των κύριων διαμορφωτών της παγκόσμιας σκηνής, η επίδραση και η σημασία τους.
• Περιλήψεις των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων και ορισμοί των βασικών εννοιών.
• Βιογραφικά των σημαντικότερων θεωρητικών με πληροφορίες για τη ζωή και τις ιδέες τους.
• Πλαίσια με τίτλο Συζητώντας όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες θέσεις σε διάφορα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη.


Υλικό στο διαδίκτυο

Συμπληρωματικά με το βιβλίο, μέσω της ιστοσελίδας της πρωτότυπης έκδοσης http://www.palgrave.com/companion/Heywood-Global-Politics/ , διατίθεται ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικού υλικού μελέτης και διδασκαλίας (στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση, αφού δημιουργήσετε δωρεάν ένα λογαριασμό στο www.macmillanihe.com)

• χρήσιμες σημειώσεις για κάθε κεφάλαιο
• αναλυτικό λεξικό όρων των διεθνών σχέσεων
• μελέτες περιπτώσεων που συνδέουν τη θεωρία με την πραγματικότητα
• πληροφορίες για σημαντικούς στοχαστές
• ερωτήσεις για κάθε κεφάλαιο
• χρήσιμους συνδέσμους


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους προσφέρονται επιπλέον από τις εκδόσεις Κριτική μεταφρασμένες στα ελληνικά διαφάνειες για την υποστήριξη των διαλέξεων.


«Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή», Νίκος Σπ. Ζέρβας, Δικαιώματα του ανθρώπου, τχ. 78 (βλ. εδώ & εδώ)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες φοιτητών, προσεγγίζοντας τη μελέτη της πολιτικής και διακυβέρνησης από διαφορετικές οπτικές. Στόχος των συγγραφέων είναι να προσφέρουν έναν πλήρη και ...
   Έντυπο: 54.00 48.60
  • Ευρωπαϊκή Ένωση

   Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές
   Ποια είναι η φύση του ενωσιακού φαινομένου έναντι των εθνικών κρατών μελών και πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει περισσότερο δημοκρατική και περισσότερο ευαίσθητη στις ανάγκες της πλειοψηφίας των ...
   Έντυπο: 35.00 31.50
  • Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

   ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
   Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ...
   Έντυπο: 54.74 49.27
   epub: 39.00