Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 • Επιμέλεια
  • Γιάννης Κωνσταντινίδης
 • Μετάφραση
  • Γιώργος Μπαρουξής
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 672
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2011
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
54.74 49.27

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της εικόνας της Ευρώπης, το μεταναστευτικό φαινόμενο, οι διαφορές στις πολιτικές αριστερών και συντηρητικών κυβερνήσεων.

Αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές χώρες, εστιάζοντας σε κάποιες που έχουν ιδιαίτερη σχέση με το θέμα που εξετάζεται σε κάθε κεφάλαιο, ενώ οι πίνακες και τα διαγράμματα περιορίζονται σε εννέα από αυτές: Σουηδία, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία και Πολωνία. Το προφίλ κάθε χώρας αποτελείται από μια επισκόπηση της ιστορίας, της οικονομίας και της κοινωνίας, της διακυβέρνησης, της εξωτερικής πολιτικής και των σύγχρονων προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει.

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο-οδηγό, εύχρηστο και κατάλληλο τόσο για το ακαδημαϊκό όσο και για το ευρύ κοινό. Περιλαμβάνει πλούσιο συμπληρωματικό υλικό: προφίλ χωρών, ερωτήματα προς συζήτηση, χάρτες, πηγές για περαιτέρω μελέτη, πλαίσια όπου διευκρινίζονται καίρια ζητήματα, διαγράμματα και πίνακες.

Δεν είναι μόνο το βιβλίο που θα ήθελα να χρησιμοποιώ, αλλά και αυτό που θα επιθυμούσα να έχω γράψει.
Professor Erik Jones, Johns Hopkins University

Μια εξαιρετική συγκριτική και πανευρωπαϊκή εισαγωγή στην πολιτική της νέας Ευρώπης.
Professor John McCormick, Indiana University, Indianapolis

 

Υλικό στο διαδίκτυο

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πρωτότυπης έκδοσης του βιβλίου www.palgrave.com/politics/bale από όπου θα έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικού υλικού μελέτης και διδασκαλίας (Tim Bale’s Internet Guide to European Politics, Chapter Summary, Useful websites, Discussion questions, Updates)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ