Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 664
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2011
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Οκτώβριος 2019 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Περιφερειακή ανάπτυξη – 2η έκδοση

Σεραφείμ Πολύζος

 

Όλες οι ασκούμενες κρατικές πολιτικές στοχεύουν στην ανάπτυξη και γενικότερα σε θετικές μεταβολές όλων των δεικτών που σχετίζονται με αυτή. Οι υπάρχουσες διαφορές στα επίπεδα ευημερίας των κατοίκων των διαφόρων περιφερειών μαρτυρούν την ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη, υπό την έννοια της άρσης των ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν τις περιφέρειες. Με άλλα λόγια, οι ασκούμενες πολιτικές θα πρέπει εκτός της εθνικής διάστασης να περιλαμβάνουν και την περιφερειακή, και παράλληλα με τη μεγέθυνση των εθνικών δεικτών να στοχεύουν στη βελτίωση και των περιφερειακών. Αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου αυτού, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν όσα αντικείμενα ενδιαφέρουν τον επιστήμονα που ειδικεύεται στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Προτείνεται τόσο ως διδακτικό βοήθημα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και ως εργαλείο επίλυσης πρακτικών προβλημάτων σχετικών με τον περιφερειακό προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης περιλήφθηκαν παραδείγματα και αναλύσεις, με στατιστικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στις ελληνικές περιφέρειες ή τους νομούς, ώστε να αντανακλούν την πραγματική διάσταση των περιφερειακών προβλημάτων της Ελλάδας.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους προσφέρονται από τις εκδόσεις Κριτική ένα σετ διαφανειών [.pdf] του συγγραφέα όπου σε 24 διαλέξεις παρουσιάζονται οι πίνακες, τα διαγράμματα, οι χάρτες και τα βασικά σημεία κάθε κεφαλαίου.


ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Η 2η έκδοση του καταξιωμένου εγχειριδίου του Philip McCann αποσκοπεί στην επίτευξη δύο στόχων. Πρώτον, να επικαιροποιήσει όλες τις παραδοσιακές αναλυτικές συζητήσεις υπό το φως του νέου τρόπου σκέψης, των ...
   Έντυπο: 48.00 43.20
  • Πρόκειται για τη 2η (και ουσιαστικά πλήρως αναθεωρημένη) έκδοση ενός συγγράμματος που αποτέλεσε για πάνω από μία δεκαετία βασική πηγή γνώσης, προβληματισμού και προσανατολισμού για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη ...
   Έντυπο: 44.00 39.60
  • Η έβδομη έκδοση ενός από τα πιο καταξιωμένα διεθνώς εγχειρίδια, που πλέον συμπεριλαμβάνεται και στην ελληνική βιβλιογραφία. Το σύγγραμμα εμπλουτίζεται με γλωσσάριο όρων και ευρετήριο που παρέχουν μια όσο το ...
   Έντυπο: 52.76 47.48