Περιφερειακή Ανάπτυξη

2η έκδοση
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2019
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Οχτώ χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου Περιφερειακή ανάπτυξη του Σεραφείμ Πολύζου, το οποίο γνώρισε μεγάλη απήχηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, οι Εκδόσεις Κριτική προχωρούν στην αναθεωρημένη έκδοσή του.

Στη 2η έκδοση ο συγγραφέας προχωρεί στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της ύλης, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη την αρχική δομή του βιβλίου. Συγκεκριμένα, στη νέα έκδοση:

1. Εμπλουτίζεται η ύλη του σε αρκετά σημεία, ενσωματώνοντας τις νέες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία 10ετία στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη.

2. Γίνεται η επικαιροποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις περιφερειακές ανισότητες και τα χαρακτηριστικά των ανισοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

3. Η εκτύπωση του βιβλίου στην έκδοση αυτή είναι έγχρωμη, γεγονός που εξασφαλίζει την καλύτερη απεικόνιση των σχημάτων και βοηθά στην πιο ευχάριστη ανάγνωση και την καλύτερη κατανόηση της ύλης.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ