Μέθοδοι έρευνας για τις επιχειρήσεις

 • Επιμέλεια
  • Αλέξανδρος Αποστολάκης
  • Μάρκος Κουργιαντάκης
 • Μετάφραση
  • Σταμάτης Κώντσας
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 696
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2019
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
80.00 72.00

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο ερευνητικής μεθοδολογίας, με 13 διεθνείς εκδόσεις, που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, προσαρμοσμένο στον τρόπο με τον οποίο φοιτητές και διδάσκοντες χρησιμοποιούν το υλικό των συγγραμμάτων, αλλά και στις σημαντικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων στον κλάδο της έρευνας.

Συγκεκριμένα το βιβλίο καλύπτει τις παρακάτω ανάγκες των ερευνητών:

 • Κατανόηση των τεκταινόμενων στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού προγράμματος.
 • Οι ερευνητικές αναφορές εστιάζονται ολοένα και περισσότερο στον προφορικό λόγο και σχετίζονται με την αφήγηση.
 • Όλοι οι ερευνητές χρειάζονται γνώσεις ποιοτικής έρευνας.
 • Το ερευνητικό ερώτημα αποτελεί τη βάση της αποτελεσματικής έρευνας.
 • Δεν μπορούμε να μάθουμε να διεξάγουμε έρευνα χωρίς να έχουμε κατανοήσει τις βασικές αρχές της.

Παράλληλα αυτή η έκδοση είναι πλούσια σε παραδείγματα και διακρίνεται για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της που διευκολύνει την εκμάθηση της ύλης από τους φοιτητές:

 • Τα «προφίλ εικόνων» χρησιμοποιούν οπτικά στοιχεία για να αναδείξουν μια έννοια ή έναν βασικό όρο.
 • Τα «κοντινά πλάνα» προσφέρουν λεπτομερή παραδείγματα συνδέοντας τη θεωρία με την πραγματικότητα του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Τα ερωτήματα προς συζήτηση σχετίζονται άμεσα με τους μαθησιακούς στόχους κάθε κεφαλαίου και παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερης εμπέδωσης της ύλης. Η σύνδεση των ερωτήσεων με σημαντικές επιχειρήσεις τις κάνει ακόμη πιο οικείες στους φοιτητές.
 • Οι βασικοί όροι στο τέλος κάθε κεφαλαίου και στο γλωσσάρι προσφέρουν μια πολύτιμη πηγή επανάληψης.
 • Οι πίνακες «Πώς να…;» και τα πολυχρηστικά παραρτήματα βοηθούν τους φοιτητές να προχωρήσουν οι ίδιοι σε έρευνα.
 • Διαδικτυακοί πόροι ενισχύουν το περιεχόμενο του κειμένου και ελκύουν την προσοχή.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Διαφάνειες στα ελληνικά | Test Bank στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite


Μελέτες περιπτώσεων και συμπληρωματικό υλικό για φοιτητές [βλ. σχετικές αναφορές στο τέλος κάθε κεφαλαίου και στις σελίδες 24 & 595 της ελληνικής έκδοσης του συγγράμματος | Το εν λόγω υλικό παρέχεται μέσα από την ιστοσελίδα της πρωτότυπης έκδοσης]


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Business Research Methods (13th ed.) της Pamela S. Schindler (McGraw-Hill, 2019).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ