Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Πρόδρομος Χατζόγλου
  • Δημήτρης Δρόσος
 • Μετάφραση
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21Χ29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 752
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
75.00 67.50

Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις, εστιάζοντας τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

 

Στη νέα έκδοση, το κείμενο έχει αναθεωρηθεί, με στόχο να γίνει όσο το δυνατόν πιο διδακτικό και φιλικό προς τον αναγνώστη. Ειδικότερα, έχουν επικαιροποιηθεί όλα τα παραδείγματα επιχειρήσεων, οι πίνακες και τα στατιστικά στοιχεία, ενώ έχουν προστεθεί νέα παραδείγματα τεχνολογικών εξελίξεων, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, καθώς και αντιμετώπισης των σύγχρονων ζητημάτων διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Μαθησιακοί στόχοι στην αρχή κάθε κεφαλαίου.
 • Εξάσκηση στο διαδίκτυο.
 • Βασικοί όροι και σύνοψη κεφαλαίων.
 • Μελέτες περίπτωσης.
 • Σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Παρουσίαση της διοίκησης λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης.

 


Παρουσίαση βιβλίου

19/1/23,  Public Συντάγματος – Αθήνα

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά | Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου | Τράπεζα ερωτήσεων (Test Bank) μεταφρασμένων στα ελληνικά | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Operations Management: An Integrated Approach, 7th Edition (Wiley, 2019) των R. Dan Reid & Nada R. Sanders.

 


Σημείωση: Η έκδοση αυτή δεν υπάγεται στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί ενιαίας τιμής βιβλίου,  καθώς στον περιορισμό αυτό δεν υπάγονται οι αναθεωρημένες εκδόσεις βιβλίων που αντικαθιστούν παλαιότερες εκδόσεις, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ